สารพันเห็ด, เห็ดระโงก เห็ดปะการัง

ปลูกเห็ดระโงกแบบยั่งยืนที่ จ. สุรินทร์

NULL

ในป่ายางนา และป่าไม้วงศ์ยาง เช่น สะแบง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียน ฯลฯ ระยะต้นฤดูฝนสามารถพบหลายชนิดเกิดขึ้น เช่น เห็ดไข่แดง เห็ดไข่เหลือง หรือเห็ดระโงกเหลือง เห็ดถอบ เห็ดก้อนกรวด เห็ดแดง เห็ดตะไคลขาว เห็ดน้ำหมาก เห็ดหล่มกระเขียว ฯลฯ เป็นต้น เห็ดเหล่านี้เป็นเห็ดกินได้ เห็ดระโงกเหลืองเป็นเห็ดรสดี แต่ไม่พบรายงานว่ามีการปลูก, ในขณะที่เห็ดเผาะมีรายงานหลายแห่งว่าปลูกได้ โดยปลูกต้นยางนา พะยอม สะแบง มีพืชวงศ์ยางชนิดอื่นให้เป็นพืชอาศัย

fiogf49gjkf0d

นาย อดุลย์ ดีอ้อม 156 บ้านดู่ หมู่ 12 ต. ธาตุ อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ ได้รับคำแนะนำจากญาติ ซึ่งญาติไปอบรมมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องพืชอาศัยและวิธีใส่เชื้อเห็ด จึงนำเมล็ดยางนามาเพาะให้เป็นต้นกล้า แล้วนำดินใต้ต้นเห็ดแก่ที่ทิ้งสปอร์ลงดิน ไปใส่โคนต้นยางนา หรือได้เห็ดระโงกต้นแก่ที่ดอกบานจนสร้างสปอร์แล้ว, นำดอกเห็ดมาล้างน้ำ หรือถ้าเป็นดอกแก่จัดจนเกือบและก็นำมาขยี้ในน้ำ แล้วนำน้ำที่มีสปอร์ของเห็ดปนอยู่นี้โปรยที่โคนต้นยางนา สปอร์เห็ดงอกแล้วไปเจริญอยู่กับรากของยางนาแบบได้ประโยชน์กันและกัน ทำให้ต้นยางนาแข็งแรง โตเร็ว ทนแล้ง ต่ำมานำต้นยางนาปลูกลงเป็นแปลง 7 ไร่ ห่างกัน 3 ม. X 3 ม.

          เมื่อยางนาอายุได้ 2 ปี ก็เริ่มเกิดเห็ดระโงก หรือเห็ดไข่เวลาฝนชุก ต้นฤดูฝน ปีต่อ ๆ มาก็เกิดเห็ดระโงกทุกปี และมีมากขึ้น เพราะรากยางนาเจริญแผ่กว้างขึ้น ปัจจุบันเก็บเห็ดได้ต่อเนื่องทุกปีมาแล้ว 7 ปี คุณ อดุลย์ ดีอ้อม ยังทดลองปลูกต้นไม้ และเพาะเห็ดจนได้เห็ดพอกินและเหลือขายได้อีกหลายชนิด เช่น เห็ดเผาะ เห็ดตะไคล เห็ดเผิ่ง เห็ดแดง เห็ดหล่ม เป็นต้น เห็ดเหล่านี้ปลูกครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตยังยื่นยาวนานตราบใดที่ไม่ตัดโคนต้นไม้ เพราะต้นไม้คือ พืชอาศัยของเห็ด สนใจร่วมปลูกป่าปลูกเห็ด โทร. 0-4606-0578

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ. เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,673 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2549 หน้าที่ 12