สารพันเห็ด, เห็ดตับเต่า

ปลูกเห็ดผึ้งบนรากต้นแคในไร่นาสวนผสม

NULL

          นาย สุวิทย์ ศรีลับซ้าย อยู่เลขที่ 67 หมู่ 10 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (โทร. 0-1717-6359) เมื่อก่อนเคยเรียนมาทางด้านวิชาครู ปัจจุบันทำไร่นาสวนผสม, ขุดสระเลี้ยงปลา ขอบสระปลูกต้นไม้หลายชนิดทั้งผักยืนต้น เช่น แค่ ใช้ดอกและยอดอ่อนไว้แกงส้มกับเป็นผักจิ้ม, ปลูกมะกอกบ้านเพื่อใช้ใบอ่อนกินกับลาบ และพืชผักสวนครัว เครื่องเทศ เครื่องปรุงรสต่าง ๆ เมื่อปี 2548 ไปอบรมที่สถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น เรื่องปลูกเห็ดปลูกป่า, เกิดความสนใจมาก จึงเข้าตลาดหาซื้อเห็ดผึ้งดอกที่แก่จัดใกล้หมดสภาพวางขาย, นำมาล้างน้ำ ขยำดอกเห็ดกับน้ำแล้วเอาน้ำที่มีสปอร์เห็ดไปรดโคนต้น และใต้พุ่มต้นแคกับต้นมะกอกบ้าน คลุมเศษฟางให้ชื้น

fiogf49gjkf0d

          เดือนกุมภาพันธ์ 2549 มีฝนตกเปียกชุ่มชื้น, ต่อมามีเห็ดผึ้งขึ้นในบริเวณพุ่มต้นและใกล้เคียงแคกับมะกอกบ้าน จึงใช้ฟางคลุมรักษาความชื้น ดอกเห็ดพัฒนาขึ้นเป็นเห็ดผึ้งทอง หรือเห็ดผึ้งสีทอง ระยะที่ยังไม่สร้างสปอร์ เนื้อจะแน่น ปรุงอาหารได้รสอร่อย ทดลองนำออกขายในตลาดก็ได้รับความนิยมมาก ได้แจ้งให้ชมรมเห็ดขอนแก่นได้ทราบ ซึ่งก็ได้นำดอกเห็ดไปแยกเชื้อบริสุทธิ์ และผลิตเชื้อบน Deeprom medium ไว้บริการผู้สนใจต่อไป


           คันบ่อนี้มีอินทรียวัตถุพวกเลนก้นบ่อที่สาดไว้เวลาลอกบ่อ ช่วงฝนไม่ตกก็รดน้ำให้โดยใช้น้ำในบ่อปลานั่นเอง การรักษาความชื้นผิวดินทำโดยคลุมด้วยฟาง ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 49 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 49 รวม 3 เดือน เก็บแล้ว 11 รุ่น ขายได้ กก. ละ 100 บาท ปกติ 3-4 ดอก ได้น้ำหนัก 1 กก. แต่เคยมีครั้งหนึ่งได้เห็ดดอกใหญ่พิเศษ หมวกเห็ดโตขนาดถึง 1 ฟุต รายงานจากชมรมเห็ดขอนแก่น (0-1729-2355)


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ .เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,689 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หน้าที่ 12