พืชผัก-พืชไร่

ปลูกสะเดาไว้หัวไร่ปลายแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช

ไม้สะเดา ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอินเดีย รัฐอัสสัม เผยแผ่มาสู่ประเทศไทย และเชื่อว่าอาจจะกลายพันธุ์มาเป็น “สะเดาไทย” และ “สะเดาช้าง” หรือต้นเทียม ที่ชาวใต้ใช้เรียกกัน ถือว่าเป็นไม้ที่สามารถนำไปใช้ประโยขน์ในการสร้างอาคารบ้านเรือนได้เหมือนกับ “ยางนา” “สักทอง” หรือไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้นอื่นๆ เช่นเดียวกันการปลูกต้นสะเดาไว้ตามหัวไร่ปลายนา ระยะห่างอาจจะ 2×2 เมตร 4×4 , 6×6 หรือ 10 x 10   ก็ขึ้นอยู่กับวัรถุประสงค์และความสะดวกครับ แต่ถ้าต้องการใช้เมล็ดนำมาป้องกันโรคแมลงหรือจำหน่ายให้โรงงานก็อาจจะปลูกห่างหน่อย อย่างน้อย 6 x 6 หรือ 10 x 10 เมตร สะเดาสามารถทนทานความร้อนได้ดีถึง 45 องศาเซลเซียส และในช่วงที่มีอากาศเย็น อาจทำนได้ถึง  0 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อย ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง  450 -1150 มม.ต่อปี  แตในบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนเพียง 130 มม. ก็พบสะเดาเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกัน

ใบของสะเดาสามารถที่จะขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ดีในระดับหนึ่ง ยิ่งถ้านำมาขยำโขลกแล้วห่อผ้ามุ้งเขียวนำไปปักไว้รอบแปลงเพาะปลูก สามารถขับไล่พวกเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น ที่ดูดกินน้ำเลี้ยงในนาข้าว หรือช่อมะม่วง ได้เป็นอย่างดี พืชสะเดาจะมีสารขมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อะซาไดแลคติน (azadirachtin) นิมบิน (nimbin), นิมบินิน (nimbinene) นิมแบนดิโอล (nimbandiol)  นิมโบไลด์ (nimbolide) 6-เดส-อะซิติล นิมบินิน  (6-desacetyl  nimbinene) และเควซิติน (quercetin) ซึ่งเป็นสารหลักที่ใช้ในการขับไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืช

 

 

ส่วนของเมล็ดก็ให้นำมาสับ โขลก บดตำด้วยเช่นเดียวกัน แต่ใช้ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หมักไว้หนึ่งคืน แล้วรุ่งเช้ากรองด้วยผ้าขาวบาง นำไปผสมน้ำได้อีก 100 ลิตร ฉีดพ่นกำจัดหนอนและแมลง หรือบางคนอาจจะใช้สัดส่วนที่น้อยลงแต่ต้องนำไปหมักกับแอลกอฮอร์ล้างแผลหรือเหล้าขาวอัตรา เมล็ดสะเดาบด 200 กรัม แช่หมักกับแอลกอฮอร์ 500 ซี.ซี. หมักทิ้งไว้ 7 วัน คั้นกรองแล้วนำมาใช้ในอัตรา 5-10 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเหมือนกับวิธีแรกก็ได้เช่นเดียวกัน

เกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกหรือทำเกษตรแนวปลอดภัยไร้สารพิษ ลองหันมาปลูกสะเดาไว้ใช้กันในครัวเรือนและภาคการเกษตรดูนะครับ อย่างน้อยก็เอาไว้เสริมประสิทธิภาพกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ช่วยลดปริมาณการใช้ ทำให้ประหยัดต้นทุนและปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วยครับ

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com