การเกษตร, ดิน, น้ำ, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด, ข่าวเกษตร

ปลูกพืชบนดินที่ดี ไม่ต้องเติมปุ๋ยเคมีก็ยังได้ “ถ้าดินดี”

ตำรับตำราแทบทุกเล่มเขียนส่งเสริมต่อๆกันมา ว่าก่อนปลูกต้นไม้ต้องขุดหลุมกว้าง x ยาว x ลึก(50 x 50 x 50) ไม่เข้าใจจริงๆ ถามว่า…กว้างกว่าหรือเล็กกว่าได้ไหม? ก็ย่อมได้ จากนั้นก็จะบอกต่อไปว่าให้แบ่งดินเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง โดยใช้เศษไม้ ใบหญ้าที่แห้งมารองก้นหลุม โรยฟูราดาน 1 ช้อนแกง กำจัดแมลงในดิน ตามด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ 1 ช้อนแกง ดินชั้นบน ชั้นกลาง ตามลำดับ เจาะหลุมเล็กๆ นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก รดน้ำ พรางแสงให้ร่มเงา ลองคิดดูซิว่า ทำไมตำราทุกเล่มต้องเขียนเหมือนกัน คล้ายกันทั้งๆ ที่วันเวลาผ่านมาเป็น สิบๆ  ปีแล้ว ก็เนื่องจากถูกครอบงำด้วยเคมีนิยมมาตลอด ซ้ายก็เคมี ขวาก็เคมี หนี้สินเลยท่วมหัว

 

  

 

“ต้นไม้จะงอกงามดี ติดลูกดก ก็ต้องปลูกบนดินที่ดี”และ“ดินที่ดี ก็ต้องปลดปล่อยธาตุอาหาร เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช” ปรัชญาข้อนี้ผู้เขียนว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นไทยในอดีตได้ดี รุ่นปู่ย่าตาทวดทำนา ปลูกต้นไม้ไม่เคยใช้เคมีก็มีผลผลิตดีเหมือนเช่นทุกวัน ที่สำคัญสมัยนั้นไม่ปัญหาโรคแมลงระบาดเพราะต้นไม้เขาแข็งแรง ไม่มีตัวกระตุ้นให้เกิดความอ่อนแออย่างปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเคมี ยากำจัดโรคกำจัดแมลงอย่างทุกวันนี้ เรากำลังเดินทางผิดที่ไปแนะนำสนับสนุนให้ต่างชาติร่ำรวย บนความลำบากของพวกกันเอง ใจความคร่าวๆ ง่ายๆ เกษตรกรกำลังสูญเสียเอกราช เริ่มมีหนี้สิน เพราะดินเสื่อมคุณภาพ ดินตายจากการใช้สารเคมีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680-2) หรือนักวิชาการชมรมฯ (081-3983128) หรือ @thaigreenagro

 

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com