โรคแมลงศัตรูพืช, พืชตระกูล ส้ม มะนาว มะกรูด

ปลูกบนดินที่ดี ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี…เทวดาเลี้ยงก็ยังได้

fiogf49gjkf0d

       ตำรับตำราแทบทุกเล่มเขียนส่งเสริมต่อๆกันมา
ว่าก่อนปลูกต้นไม้ต้องขุดหลุมกว้าง
x ยาว x ลึก(50 x 50 x 50) ไม่เข้าใจจริงๆ
ถามว่า…กว้างกว่าหรือเล็กกว่าได้ไหม
? ก็ย่อมได้
จากนั้นก็จะบอกต่อไปว่าให้แบ่งดินเป็น
3 ส่วนเท่าๆกัน ชั้นบน
ชั้นกลาง ชั้นล่าง โดยใช้เศษไม้ ใบหญ้าที่แห้งมารองก้นหลุม โรยฟูราดาน
1 ช้อนแกง กำจัดแมลงในดิน ตามด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ 1
ช้อนแกง ดินชั้นบน ชั้นกลาง ตามลำดับ เจาะหลุมเล็กๆ
นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก รดน้ำ พรางแสงให้ร่มเงา ลองคิดดูซิว่า
ทำไมตำราทุกเล่มต้องเขียนเหมือนกัน คล้ายกันทั้งๆ ที่วันเวลาผ่านไปเป็น
10ๆปีแล้ว ก็เนื่องจากถูกครอบงำด้วยเคมีนิยมมาตลอด ซ้ายก็เคมี ขวาก็เคมี
หนี้สินเลยท่วมหัว

                                              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกต้นไม้

         ต้นไม้จะงอกงามดี
ติดลูกดก ก็ต้องปลูกบนดินที่ดี”และ”ดินที่ดี ก็ต้องปลดปล่อยธาตุอาหาร
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช”
ปรัชญาข้อนี้ผู้เขียนว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นไทยในอดีตได้ดี รุ่นปู่ย่าตาทวดทำนา
ปลูกต้นไม้ไม่เคยใช้เคมีก็มีผลผลิตดีเหมือนเช่นทุกวัน ที่สำคัญสมัยนั้นไม่ปัญหาโรคแมลงระบาดเพราะต้นไม้เขาแข็งแรง
ไม่มีตัวกระตุ้นให้เกิดความอ่อนแออย่างปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเคมี
ยากำจัดโรคกำจัดแมลงอย่างทุกวันนี้
เรากำลังเดินทางผิดที่ไปแนะนำสนับสนุนให้ต่างชาติร่ำรวย บนความลำบากของพวกกันเอง
ใจความคร่าวๆ ง่ายๆ เกษตรกรกำลังสูญเสียเอกราช เริ่มมีหนี้สิน
เพราะดินเสื่อมคุณภาพ ดินตายจากการใช้สารเคมี

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์
ช่วยชู

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com