สารพันเห็ด, เห็ดมัยคอร์รัยซ่า

ปลูกต้นสะแบงเพื่อผลิตเห็ดเผาะ

NULL

                   ระยะก่อนสงกรานต์  2550  อากาศเหนือประเทศไทย  ร้อนอบอ้าวผิดปกติธรรมดา  เพราะการเผาป่า  เผานา  เผาหญ้า  เผาน้ำมันรถยนต์,  ควันเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม,  อากาศร้อนเคลื่อนตัวสูงขึ้น,  อากาศเย็นจากประเทศจีนเคลื่อนตัวเข้ามาแทน,  ทำให้เกิดฝนตกระหว่างสงกรานต์,  เป็นฝนที่ได้น้ำมากพอสมควร  ปกติหลังฝนใหญ่ช่วงสงกรานต์ก็จะเกิดมีเห็ดรับประทานได้หลายชนิดจากป่าเต็งรัง  เช่น  เห็ดเผาะ,เห็ดผึ้ง  เห็ดแดง  เห็ดไค  เห็ดละโงก


 

fiogf49gjkf0d

                เห็ดเผาะเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมมาก  ใช้ปรุงอาหารได้หลายอย่าง  รวมทั้งมีมาก    ก็สามารถนำไปต้มในน้ำเกลือและอัดกระป๋องรอการขายได้  นอกจากเห็ดเผาะเกิดกับรากของต้นสะแบงแล้ว  ยังสามารถพบได้กับรากของยางนา  ต้นพะยอม  ต้นชาด  ต้นกระบาก  ต้นเต็ง  ต้นรัง  เป็นต้น  ชื่อเรียกของเห็ดเผาะในภาคเหนือจะเรียกชื่อเป็นเห็ดถอบ  หรือ  เห็ดเหียง  เพราะภาคเหนือเรียกต้นสะแบงว่า  ต้นเหียง  หรือ  ยางเหียง  เป็นไม้ในตระกูลเต็งรังแต่ราชการไม่หวงห้ามแบบยางนา  ไม่ที่น่าจะปลูกเพื่อการเพาะเห็ดเผาะอีกชนิดหนึ่งคือ  ต้นกระบาก  เพราะโตเร็วกว่ายางนา  แต่ก็สร้างสภาพป่าได้เร็วกว่าในภาคใต้บางแห่งเรียกเห็ดเผาะว่า  เห็ดพะยอม  เนื่องจากพบเห็ดขึ้นมากกับรากของต้นพะยอม


                เห็ดเผาะเป็นเห็ดชนิดไมคอร์ไรซ่า  เส้นใยไปอยู่รวมกับรากพืชจะช่วยละลายปุ๋ย  ย่อยสารอินทรีย์ให้อาหาร  และจับความชื้นคือไอน้ำในดินให้เป็นประโยชน์แก่รากพืชทำให้มีการเติบโตดีขึ้นมาก  ในการผลลิตกล้ายูคาลิปตัส  หากใส่เชื้อเห็ดเผาะ  หรือเห็ดผึ้งก็ได้ให้แก่รากยูคาลิปตัส  ก็จะทำให้ต้นกล้าโตเร็วและแข็งแรง  ถ้าปลูกสร้างสวนสะแบง  สวนนี้จะกลายเป็นสวนเห็ดเผาะภายใน  2-3  ปี  และเป็นต่อไปเรื่อย  ๆ.


ที่มา  :  นสพ.  เดลินิวส์  ฉบับที่  20,005  วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2550  หน้า  10.