ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ช่วงที่เว้นจากทำนา

fiogf49gjkf0d

ณ เวลานี้ในหลายๆพื้นที่ เกษตรกรที่มีอาชีพทำนาเริ่มทยอยได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1000 บาทที่ทางรัฐบาลกันแล้ว ยังไงแล้วก็ใช้จ่ายกันแบบประหยัดๆกันหน่อยนะครับ เพราะต้องเว้นว่างจากการทำนาขาดรายได้ไปเกือบ 6 เดือนเต็ม หรือว่าเกษตรกรจะลองเสี่ยงทำนากันดูก็ไม่ว่ากันครับ แต่สำหรับเกษตรที่กรทำตามนโยบาลของรัฐบาลที่ให้หยุดทำนา ควรจะหารายได้เสริมในช่วงที่เว้นจากการทำนา เพราะว่าเงินชดเชยคงไม่เพียงพอในการดำรงชีพอย่างแน่นอน ทางที่ดีควรจะหารายได้เสริมเข้ามา โดยการปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น พืชที่ใช้น้ำน้อย เช่นพืชตระกูลผัก เช่น ผักบุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว บวบ ฟัก กระเพรา ตะไคร้ เป็นต้น หรือจะเป็นกลุ่มไม้ดอก ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น ใช้น้ำน้อย มาปลูกทดแทนสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวระหว่างช่วงรอน้ำทำนา

พืชเศรษฐกิจที่น่าจำสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนาก็คือ
ดาวเรือง ซึ่งดาวเรืองเป็นดอกไม้ในไม่กี่ชนิดที่ขายกันเป็นดอก
ไม่ได้ขายเป็นกิดลเหมือนมะลิ ดาวเรืองใช้เวลาปลูกประมาณ 60-70
วันก็สามารถตัดดอกขายได้แล้ว หลังจากที่ตัดรอบแรกแล้วก็สามารถตัดดอกขายได้อีกประมาณ
2 เดือน ราคารับซื้อที่ซื้อขายกันอยู่ก็ดี ดอกจัมโบ้(ดอกใหญ่พิเศษ)
รับซื้อกันอยู่ที่ดอกละ 1-2 บาท ส่วนดอกเล็กราคาก็ลดหลั่นลงมา
 เกษตรกรในภาคอีสานจะนิยมปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงเดือนพฤศจิกายน
เพราะภาคอีสานจะทำนากันปีละครั้งจะไม่มีน้ำทำนาปรังเหมือนเขตภาคกลาง
หลังจากเกี่ยวข้าวแล้วก็จะทำการปลูกพืชระยะสั้นเสริมแบบนี้แทบทุกปี
เกษตรกรในเขตภาคกลางน่าจะเอาวิธีชาวนาในภาคอีสานไปลองปรับใช้ดูบ้าง

สำหรับดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ดูแลไม่อยาก
ดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 เป็นประจำทุกเดือน
ส่วนเรื่องของโรคแมลงก็จะมีเชื้อราที่คอยสร้างปัญหาส่วนมากจะเป็นที่ดอกทำให้ดอกดาวเรืองมีตำหนิ
ราคาอาจตกลงได้ แมลงศัตรูก็จะมี หนอนเจาะดอก หนอนกินใบ เพลี้ยไฟ เป็นต้น

เกษตรกรที่ทำนาควรปรับตัวให้ทันกับสถานณ์ปัจจุบัน
ไม่ใช่มีอาชีพทำนาก็จะก้มหน้าก้มตาทำนาอย่างเดียว
แต่ควรจะมีความรู้ในเรื่องการเพาะปลูกพืชอย่างอื่นด้วย เผื่อว่าในภายภาคหน้าเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก
จะได้ปรับตัวได้ทัน

ในบทความตอนหน้าผู้เขียนจะมาบอกเล่าวิธีปลูกดาวเรืองแบบปลอดสารพิษ
ให้รับทราบต่อเนื่องกันไปให้ทราบกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจตุโชค จันทรภูมี (ผู้เขียน) โทร.085-9205846 หรือสอบถามไปที่เบอร์
Call Center โทร.084-5554205-9