ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ช่วงราคาข้าวตกต่ำ

fiogf49gjkf0d

พืชเศรษฐกิจที่น่าจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนาก็คือ
ดาวเรือง ซึ่งดาวเรืองเป็นดอกไม้ในไม่กี่ชนิดที่ขายกันเป็นดอก
ไม่ได้ขายเป็นกิโลกรัมเหมือนมะลิ ดาวเรืองใช้เวลาปลูกประมาณ 60-70
วันก็สามารถตัดดอกขายได้แล้ว หลังจากที่ตัดรอบแรกแล้วก็สามารถตัดดอกขายได้อีกประมาณ
2 เดือน ราคารับซื้อที่ซื้อขายกันอยู่ก็ดี ดอกจัมโบ้(ดอกใหญ่พิเศษ)
รับซื้อกันอยู่ที่ดอกละ 1-2 บาท ส่วนดอกเล็กราคาก็ลดหลั่นลงมา
เกษตรกรในภาคอีสานจะนิยมปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงเดือพฤศจิกายน
เพราะภาคอีสานจะทำนากันปีละครั้งจะไม่มีน้ำทำนาปรังเหมือนเขตภาคกลาง
หลังจากเกี่ยวข้าวแล้วก็จะทำการปลูกพืชระยะสั้นเสริมแบบนี้แทบทุกปี
เกษตรกรในเขตภาคกลางน่าจะเอาวิธีชาวนาในภาคอีสานไปลองปรับใช้ดูบ้าง

                             
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกดาวเรือง     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกดาวเรือง
สำหรับดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ดูแลไม่อยาก
ดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 เป็นประจำทุกเดือน
ส่วนเรื่องของโรคแมลงก็จะมีเชื้อราที่คอยสร้างปัญหาส่วนมากจะเป็นที่ดอกทำให้ดอกดาวเรืองมีตำหนิ
ราคาอาจตกลงได้ แมลงศัตรูก็จะมี หนอนเจาะดอก หนอนกินใบ เพลี้ยไฟ เป็นต้นเกษตรกรที่ทำนาควรปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ไม่ใช่มีอาชีพทำนาก็จะก้มหน้าก้มตาทำนาอย่างเดียว
แต่ควรจะมีความรู้ในเรื่องการเพาะปลูกพืชอย่างอื่นด้วย
เผื่อว่าในภายภาคหน้าเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก จะได้ปรับตัวได้ทัน

เขียนและรายงานโดย :
นายจตุโชค จันทรภูมี(นักวิชาการ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

แนะนำติชม : thaigreenagro@gmail.com