พืชไร่, พืชผัก-พืชไร่

ปลูกดาวเรืองตลอดปีทำรายได้ดีกว่าการปลูกยาสูบ

คุณทวีป สุริเย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเลขที่ 136/5 หมู่ 7 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 เคยมีอาชีพการปลูกยาสูบมาก่อนแต่ประสบปัญหาเรื่องของการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชมากและเป็นงานเกษตรที่หนัก จึงได้เริ่มทดลองปลูกดาวเรืองตัดดอกในพื้นที่ 1 งานที่หน้าบ้าน ผลปรากฏว่าใช้ต้นทุนการผลิตเพียง 1,000 บาท ได้กำไรประมาณ 10,000 บาทและใช้เวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดเพียง 2 เดือนเท่านั้น ปัจจุบันคุณทวีปได้ขยายพื้นที่ปลูกดาวเรืองเป็น 4 ไร่โดยจะปลูกคราวละ 2 ไร่

fiogf49gjkf0d

คุณทวีปบอกว่าดาวเรืองปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนควรระวังในเรื่องน้ำที่จะเกาะดอก โดยเฉพาะในการเก็บดอกในช่วงเวลาเช้าจะต้องรอให้น้ำค้างบนดอกแห้งดี แต่บางวันในช่วงฤดูฝนดอกดาวเรืองไม่แห้ง เมื่อดอกเปียกจะบรรจุลงถุงไม่ได้ คุณทวีปได้หาวิธีทำให้ดอกแห้งด้วยการเอาดอกดาวเรืองใส่ผ้ามุ้งที่เย็บเป็นถุงแล้วปั่นในเครื่องซักผ้านานประมาณ 30 วินาทีหรือจะใช้เชือกมัดก้านดอกกำละ 10-15 ก้าน นำมาแขวนห้อยหัวลงเหมือนกับการตากหอมหรือกระเทียม แต่วิธีการนี้จะใช้เวลาพอสมควรแต่ดอกไม่ช้ำ จะใช้เวลาตากเฉลี่ย 1-3 ชั่วโมงขึ้นกับสภาพอากาศ

 

ปัจจุบันคุณทวีปจะปลูกดาวเรืองพันธุ์อเมริกัน ซอฟเวอร์เร้นโกลด์เป็นพันธุ์ที่มีดอกสีเหลืองทอง วิธีการปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกไม่เกิน 2,500 หลุม แปลงปลูกมีความกว้าง 2 เมตรระยะปลูก 40×40 เซนติเมตร ปลูกแบบแถวคู่ ปลูก หลุมละ 1 ต้น เทคนิคในการเพาะต้นกล้าไม่ควรให้ต้นกล้ามีอายุเกิน 20 วัน (ถ้าอายุต้นกล้ามากกว่านี้ การออกดอกจะไม่ดีเท่าที่ควร) ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 อัตราหลุมละ 1 ช้อนชา การให้น้ำจะให้น้ำเข้าร่องทุก 7-10 วัน ให้น้ำเพียง 2 ครั้งต้นดาวเรืองจะเริ่มออกดอก หลังจากนั้นจะมีการให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอครั้งที่ 2 ในช่วงที่ต้นเริ่มออกดอกโดยใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 1-2 ช้อนแกงต่อต้นบริเวณโคนต้น (ใส่แล้วเอาดินกลบปุ๋ย)

 

ดอกดาวเรืองของคุณทวีป สุริเย จะมีพ่อค้ามารับซื้อเพื่อนำไปส่งขายยังตลาดสี่มุมเมืองโดยแยกเป็น 3 เกรด ใหญ่สุดคือ จัมโบ้ บรรจุ 50 ดอกต่อถุง, เกรดกลาง (โบ้) บรรจุ 50 ดอกต่อถุงเช่นกันและเกรดเอ (เล็กสุด) บรรจุ 100 ดอกต่อถุง คุณทวีปยังได้บอกถึงต้นทุนการผลิตดาวเรืองตัดดอกจะเฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 บาทต่อ 100 ดอก ในขณะที่ราคาขายส่งต่ำสุดจะได้ราคา 10-12 บาทต่อ 100 ดอกและช่วงที่ได้ราคาแพงที่สุด เช่น เทศกาลปีใหม่จะได้ราคาสูงถึง 90 บาทต่อ 100 ดอก เป็นต้น

 

คุณทวีปได้ชี้ถึงความแตกต่างระหว่างการปลูกดาวเรืองตัดดอกกับการปลูกยาสูบในอดีตมีความแตกต่างกันมาก ดาวเรืองเป็นพืชอายุสั้นใช้เวลาเพียง 2 เดือนเศษเท่านั้น ในขณะที่การปลูกยาสูบในแต่ละรุ่นใช้เวลานาน 6-8 เดือน ยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากตามมาอีกหลายขั้นตอนที่สำคัญในการปลูกยาสูบใช้สารฆ่าแมลงมาก.

ที่มา :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 7  มกราคม  2551

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=150681&NewsType=1&Template=1