พืชผัก-พืชไร่, ข้าว|ข้าว

ปลูกข้าวให้หอม….ต้องพร้อมเรื่องธาตุอาหาร

ความนิยมในการปลูกข้าวหอมในพื้นที่ภาคกลางมีมากขึ้นเป็นลำดับ….แต่ความหอมนั้นส่วนใหญ่ก็จะแพ้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกทางพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะเขตพื้นที่ภูเขาไฟเก่า อย่างจังหวัด บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีษะเกษ ซึ่งมีภูเขาไฟเก่า ที่เป็นลักษณะกระจัดกระจายไม่ใหญ่เหมือนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย….

พื้นที่ภูเขาไฟเก่ามักจะเป็นที่นิยมในการเพาะปลูกมาแต่ครั้งเก่าก่อน….ให้สังเกตได้จากประวัติศาสตร์ในอดีตว่าจะมีผู้คนชนชอบอยู่อาศัยหากินอยู่รอบๆภูเขาไฟ ตั้งรกราก สร้างหมู่บ้าน ทำการเกษตรเพาะปลูกกันอยู่แถวนั้น….เพราะว่าพื้นที่รอบภูเขาไฟจะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก เพาะปลูกอะไรก็เจริญเติบโต งอกงาม แบบไม่ต้องใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง……..แต่ข้อเสียก็คือในรอบหลายสิบ หลายร้อยล้านปีผ่านไป ภูเขาไฟที่ดูเหมือนเงียบสงบ…. กลับปะทุระเบิดเกิดขึ้นตูมตามขึ้นมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทำให้ประชาชนผู้คนที่อาศัยอยู่แถบนั้นหนีไม่ทัน…..ก็จะถูกลาวาภูเขาไฟคลอกตายเป็นจำนวนมาก…ตายในสภาพกอดกัน เกาะกลุ่มกัน….ดังที่เรา ๆ ท่านๆ ได้ทราบกันเป็นอย่างดี เพราะมีการนำมาฉายถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ นั่นก็คือ เรื่อง “ปอมเปอี” นั่นเอง

ปัจจุบันการเพาะปลูกพืชแล้วมีการเจริญเติบโตดีไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้องฉีดยา และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเกษตรเชิงธรรมชาติก็มีให้ดูกันที่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ดังที่ได้เกริ่นให้ฟังไปในย่อหน้าแรก เนื่องด้วยเกาะบาหลีเขาเป็นพื้นที่ภูเขาไฟเก่า ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในลักษณะที่พ่นออกมาทางปากปล่องและค่อยๆ ทับถมจนจากใต้ท้องทะเลลึกจนใหญ่โตเป็นเกาะบาหลีในปัจจุบัน….เมือระยะเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปี….พื้นที่ก็เริ่มแปรเปลี่ยนจนสมดุลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต….หินภูเขาไฟผ่านความร้อยประมาณหลายร้อยหลายพันองศาเซลเซียส….เมื่อเย็นตัวลงก๊าซและไอน้ำระเหยออก เกิดรูพรุนมหาศาล และเปื่อยผุพังได้ง่าย กลายเป็นปุ๋ย เป็นอาหารให้สิ่งมีชิวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์…..จึงเหมาะอย่างมากต่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และการประมง

 

 

ถ้าจะมองกันเฉพาะในเรื่องแร่ธาตุและสารอาหาร หินแร่ภูเขาไฟก็ตอบโจทย์อย่างมาก เพราะหินแร่ต่างๆ ที่ถูกหลอมละลายกลายเป็นสารอาหารที่พร้อมต่อการย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยได้ง่ายนั้นประกอบไปด้วย ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซี่ยม กำมะถัน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี โบรอน โมลิบดินั่ม นิกเกิ้ล ไทเทเนียม ฯลฯ ซึ่งเกือบครบบริบูรณ์ที่จะทำให้พืชชนิดใดชนิดหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์…..เขาจะขาดก็แต่เพียง…..”ธาตุไนโตรเจน” ซึ่งโดยปรกติถ้าใช้ร่วมกับเศษไม้ใบหญ้า หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์…..ก็จะสมดุลกันพอดี…

ข้าวสายพันธุ์ที่ดี สายพันธุ์ที่หอมอยู่แล้ว…..ไม่ว่าจะปลูกอยู่พิ้นที่ใด…ของประเทศไทย ….ถ้ามีการวิจัยพัฒนา…ด้วยการให้แร่ธาตุและสารอาหารที่ครบถ้วน…จนเขาสามารถนำทรัพยากรเหล่านี้ไปสะสมแปรเปลี่ยนผ่านโดยกระบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism) จนกลายเป็นฮอร์โมน เป็นกลิ่นที่หอมตามสายพันธุ์ได้ไม่ยาก….แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวไร่ชาวนา นำข้าวหอมสายพันธุ์ต่างๆ ไปเพาะปลูกแล้วไม่หอม….ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนั้น….เพาะปลูกแบบการใช้สารเคมี…และไม่เคยปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์แบบธรรมชาติ…..ธาตุอาหารที่อยู่ในดินนั้นมีมากมายมหาศาล เพียงพอต่อการนำไปใช้

ประโยชน์ของข้าว……….แต่แร่ธาตุสารหารที่มนุษย์ซื้อมาฉีดไม่กี่กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรนั้นไม่เพียงพอ…..จึงทำให้ข้าวที่หอม….เมื่อนำไปปลูกต่างถิ่นจึงกลายเป็น “ข้าวไม่หอม” ไปเสีย

หลักการที่จะทำให้ข้าวหอม….นำไปปลูกต่างถิ่นแล้วหอมเหมือนกัน…พื้นฐานก็ด้วยการทำให้ดินที่เพาะปลูกมีธาตุอาหาร หลัก รอง เสริม ให้มีอย่างครบถ้วนอย่างเดียวไม่พอ…..ที่สำคัญ…..จะต้องให้เพียงพอด้วย….ความคิดที่จะปลูกข้าวหอมมะลิ ส่งออกไปทั่วโลก…..ก็น่าจะใกล้เคียงความจริงขึ้นมาได้บ้างนะครับ

 

    

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด

www.thaigreenagro.com ID LINE : @thaigreenagro