ข้าว

ปลูกข้าวทำนา…ควรรักษาระยะห่าง

ได้มีโอกาสไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวปลอดสารพิษที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่ผ่านมา ก็ได้พบกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่มีประสบการณ์การทำนามาหลายสิบปี แต่ส่วนใหญ่ยังคงเพาะปลูกในรูปแบบเดิม คือส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งทำให้สามารถคาดเดาในเบื้องต้นว่า ต้นทุนของลุงป้าน้าอาเหล่านี้จะสูงกว่ากลุ่มเกษตรกรที่รู้จักการใช้วิธีการหมักตอซังฟางข้าว หรือการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอินทรียวัตถุมาเสริมเพิ่มเติมร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างแน่นอน เนื่องด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจะช่วยทำให้ดินดำน้ำชุ่ม ระบายถ่ายเทอากาศและน้ำได้ดีกว่าดินที่ใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานาน

นอกจากนั้นแล้วยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและยาอย่างถูกวิธีและทำอย่างไรช่วยให้ข้าวได้รับแร่ธาตุสารที่ครบถ้วน เนื่องด้วยสอบถามแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้แต่ปุ๋ยสามตัวแรกคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แต่ในส่วนของธาตุรอง ธาตุเสริม และหมวดหมู่ซิลิก้าที่ทำให้พืชแข็งแกร่ง น้ำหนักและผลผลิตเพิ่มทุกคนแทบจะไม่รู้จักกันเลยทีเดียว

 

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนื่งที่ถือว่าโชคดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสพูดคุยก็คือ เรื่องของการใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมไม่หนาแน่นมากเกินไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกคนสองถึงสามถัง ทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตอย่างหนาแน่น รับแสงและอากาศได้น้อย ทำให้ต้องสิ้นเปลืองปุ๋ยยาเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนของเมล็ดพันธุ์

การแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่นี่ลดเมล็ดพันธุ์คนละครึ่งทางคือจากเดิม สองถึงสามถังต่อไร่ ให้เหลือเพียง หนึ่งถังหรือถังครึ่งจึงทำให้เกษตรกรที่ตื่นตนสนใจพอสมควร ด้วยการให้เห็นผลว่าข้าวที่มีระยะห่าง มีพื้นที่ในการขยายแตกกอ สามารถที่จะให้ผลผลิตออกรวง และมีจำนวนเมล็ดที่มากกว่าข้าวที่ปลูกแบบแออัดยัดเยียด เนื่องด้วยแสงสามารถส่องผ่านสร้างพื้นที่รับแสงได้สูงกว่าต้นข้าวที่เบียดกันนั่นเอง

จึงเกิดประเด็นที่อยากนำเสนอเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยและใช้ปุ๋ยยาฮอร์โมนน้อยลงจากจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่น้อยลง ก็จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน มีกำไรมากขึ้น การรักษาระยะห่างระหว่างเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าข้าวจึงเป็นเรื่องที่ชาวนาทุกคนควรให้ความสำคัญ

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com