ข่าวเกษตร

ปลูกข้าวทำนารัฐมนตรีช่วยประภัตร โพธิ์สุธน แนะเทคนิค พื้นนาต้องเรียบเสมอกัน

วันก่อนมีการตั้งกระทู้ถามสดจากนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้าว ไล่ตั้งแต่การขาดแคลนการวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ บุคลากรของกรมการข้าว งบประมาณ การแข่งขันการส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้าน และอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความยากจนของชาวไร่ชาวนา

หลังจากที่ได้ยื่นกระทู้ถาม โชคดีท่านรัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประภัตร โพธิ์สุธน ได้มีโอกาสตอบในทันที ซึ่งท่านก็ได้พูดถึงข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ อย่างช่ำชองและรอบรู้ถึงปัญหาของเกษตรกรอย่างสมศักดิ์ศรี ถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องรังสีทีนำมาฉายแสงในการทำให้พันธุ์ข้าวกลายพันธุ์ภายในระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีผิดไปบ้างที่เรียกว่า รังสีไนตรอน แต่ที่ถูกต้องคือ รังสีไอออน ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ให้แก่หน่วยงานของกรมการข้าวได้มาก

อีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวเกษตรกรชาวนามากที่สุด ท่านได้พูดถึงเทคนิควิธีการทำนา ด้วยการปรับพื้นนาให้ราบเรียบเพื่อลดต้นทุนในการใช้น้ำ ถ้าพื้นนาเป็นหลุมเป็นบ่อ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ท่านได้อ้างว่าจะต้องใช้น้ำมาเป็นจำนวนมาก เป็น 1,000 กว่าคิว แต่ถ้าสามารถปรับแต่พื้นที่ปลูกข้าวให้ราบเรียบ สามารถช่วยลดต้นทุนเรื่องน้ำในการทำนาลงมาเหลือเพียง 400 คิวต่อไร่ ซึ่งลดลงมามากถึง 60% นอกเหนือจากนี้ก็สามารถช่วยทำให้ลดปัญหาเรื่องหญ้า เรื่องตุ้นทุนการใช้ปุ๋ย ยาเคมีได้อีกมาก เพราะพื้นที่ที่ไม่ลุ่มจนเป็นแหล่งรวมปุ๋ย รวมอาหารทำให้ต้นข้าวงามเป็นหย่อม ๆ อวบอ้วน อ่อนแอ ง่ายต่อการเข้าลายของโรค แมลง เพลี้ย หนอน รา ไรอีกด้วย

 

 

 

มนตรี บุญจรัส ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro