ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ปลูกกาแฟเสริมในสวนยางพารา สร้างอาชีพสร้างรายได้

เกษตรกรหลายต่อหลายท่านที่ยึดอาชีพการทำสวนยางมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอยู่ ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะตกต่ำ แต่ชาวสวนยางยังคงหวังว่าวันหนึ่งราคายางในอนาคตมีแนวโน้มที่ดีแน่นอน แต่ก็มีเกษตรกรบางท่านหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น บ้างก็ปลูกทุเรียน บ้างก็ปลูกอินทผลัม กล้วยหอมคาเวดิส กล้วยไข่ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องโค่นต้นยางทิ้ง คิดแล้วเสี่ยง ท้าทายชะตากรรมมากเกินไป สำหรับพืชที่จะแนะนำวันนี้ปลูกร่วมกับยางพาราได้ โตภายใต้ร่มเงาไม้อื่นได้ ไม่ต้องโค่นทำลายยางพาราทิ้ง คือ ปลูกต้นกาแฟแซมในสวนยาง นั้นเอง

โดยใช้เวลาปลูกประมาณ 8 เดือน ก็จะออกดอกและติดผล สามารถเก็บไปคั่ว/บด และนำมารับประทานได้ แต่หากใช้เวลาประมาณ 1 ปี ครึ่ง ต้นกาแฟจะเติบโตและแข็งแรงมากขึ้น ทำให้ได้เมล็ดกาแฟสดต้นละประมาณ 1 – 2 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถนำไปขายสดได้กิโลกรัมละ 18บาท แต่ถ้านำไปตากแห้งแล้วกะเทาะเปลือกจะขายได้กิโลกรัมละ 80 บาท สำหรับต้นที่อายุ 4 ปี จะให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟสด ต้นละ 3 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งปกติสวนยางพาราวัยแก่โดยทั่วไป เกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชแซมกัน เนื่องจากพืชส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดจัด แต่สำหรับต้นกาแฟเป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงแดดจัด และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มรำไร จึงเหมาะสำหรับปลูกแซมในสวนยางพารา ซึ่งนอกจากจะทำให้ดูร่มรื่นแล้ว ส่วนช่วงหน้าแล้งที่ต้นยางพาราผลัดใบ เกษตรกรจะต้องหมั่นรดน้ำและใส่ปุ๋ยต้นกาแฟ ทำให้ต้นยางพาราได้รับน้ำและปุ๋ยไปด้วย จะทำให้สวนยางที่ปลูกต้นกาแฟไม่เหี่ยวเฉา เหมือนสวนยางที่ไม่ได้ปลูกต้นกาแฟ

 

สำหรับประเทศไทยนิยมปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า กับอราบิก้า มากกว่าพันธุ์อื่นๆเนื่องจากดูแลไม่ยุ่งยาก รดน้ำ 2–3วันต่อครั้ง โดยในหนึ่งรอบปีสามารถเก็บเมล็ดกาแฟได้ 2ครั้งๆละประมาณ 1 เดือน อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศ ปีละหลายร้อยล้านบาท ด้วยเหตุนี้เองเกษตรกรจึงขยายพันธุ์ต้นกาแฟเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆในราคาต้นละ 25บาท และหากซื้อมากกว่า 500ต้น จะเหลือต้นละ 20บาท สำหรับมิตรเกษตรท่านใดสนใจสามารถโทรศัพท์พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือ 081-3983128 (ผู้เขียน) หรือ 084-5554205-9 หรือ @thaigreenagro

 

 

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com