พืชผักกินใบ, พืชผัก-พืชไร่

ปลูกกระถินชะอม เป็นรั้วกันชนศัตรูพืช

fiogf49gjkf0d

ค่อยโล่งหน้าอกหน้าใจลงไปหน่อยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีแก้รัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายวันนี้
(วันศุกร์ที่
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) ออกมาแบบกลางๆ ไม่ร้อนแรงกระตุกให้เกิดแรงกระเพื่อมสร้างความรุนแรงให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเดือดร้อนจากความขัดแย้งทางความคิดของคนสองกลุ่มที่ดูว่าจะหาทางลงไม่เจอ
ยังคงต้องรอกันอีกพักใหญ่จึงจะจบ
ก็หวังว่าคงจะไม่ต้องถึงกับต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกในคราวนี้ ขอพรให้พระสยามเทวาธิราชจงช่วยปกป้องคุ้มครองให้บ้านเมืองของเรามีทางออกที่นิ่มนวลอบอุ่น
อย่าต้องให้เกิดเลือดตกยางออกเหมือนกับในต่างประเทศเขาก็แล้วกันครับ

fiogf49gjkf0d

วันนี้ขอนำเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการใช้พืชที่เป็นแนวกันชนอย่างกระถินและชะอมให้พี่น้องเกษตรกรทำการปลูกรอบๆ
แปลงผักหรือสวน เพื่อไว้เป็นตัวบ่งบอก (
indicator) ถึงการรุกรานของแมลงศัตรูพืช
ที่นอกจากจะได้ยอดของกระถินและชะอมไว้รับประทานแล้ว
ถ้าเหลือกินก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกเป็นจำนวนมาก
ราคาถูๆไถก็พอได้เป็นค่าขนมนมเนยให้ลูกหลานได้นำไปใช้จ่ายที่โรงเรียนพอหอมปากหอมคอ

ทั้งกระถินและชะอมเมื่อปลูกเป็นแนวรอบสวน
และหมั่นตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอก็จะมียอดอ่อนออกมาให้เราได้นำไปบริโภค
หรือเป็นตัวช่วยอีกทางในเรื่องสัญญาเตือนภัยว่าในระยะนี้จะมีอะไรเข้ามาทำลายพืชไร่ไม้ผลในสวนหรือในแปลงของเรา
เพราะเพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟไรแดงและแมลงศัตรูพืชต่างๆ
นั้นจะเข้ามารบกวนทำลายยอดอ่อนของพืชกันชนเหล่านี้ก่อน ไม่ว่าจะมาจากทางน้ำ
ดินหรืออากาศ เมื่อเราได้เห็นก่อน
ก็สามารถรับมือป้องกันพืชหลักในแปลงได้อย่างทันท่วงที
ไม่ว่าจะใช้สมุนไพรหรือจุลินทรีย์ก็ตาม

คุณมนตรี 
บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com