ปลา, ประมง-สัตว์น้ำ

ปลาหลดวันนี้เพาะเลี้ยงได้

NULL

                ประหลาดหลด   จัดเป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทยอาศัยอยู่ใน ห้วย หนอง คลอง บึง และตามแหล่งน้ำธรรมชาติแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ปลาหลดจัดเป็นปลาปลาที่มีความอดทนสูงอาศัยในโคลนตมได้นาน ชอบอาศัยตามพื้นท้องน้ำและฝังตัวอยู่ในทรายตอนกลางวัน มีนิสัยชอบหากินในเวลากลางวัน มีนิสัยชอบหากินตอนกลางคืน จัดเป็นปลากินเนื้อ  กินอาหารจำพวกตัวอ่อนแมลง  หนอน ไส้เดือน สัตว์เล็ก ๆ  รวมถึงเศษเนื้อเน่าเปื่อย ปลาหลดเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภคและปัจจุบันปลาหลดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นปาที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งสิ้น  ทำให้ขณะนี้ประชากรปลาหลดในธรรมชาติลดน้อยลงไปมากและมีราคาแพง ในช่วงฤดูฝนราคาขายถึงผู้บริโภคเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70-80  บาท  แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งจะมีราคาแพงขึ้นบางปีมีราคาถึงกิโลกรัมละ 200  บาท

fiogf49gjkf0d

                เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ขณะนี้ ทาง คณะวิชาประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาหลดและได้เริ่มถ่ายทองเทคโนโลยีสู่เกษตรกรโดยเริ่มจากการเพาะพันธุ์ ด้วยการนำพ่อแม่พันธ์ปลาหลดที่ฉีดฮอร์โมนซุปรีแฟกค์ร่วมกับโมทีเลี่ยมแล้วปล่อยพ่อ – แม่พันธุ์รวมกันลงในถังเดียวกันเพื่อให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติโดยมีพู่ฟางไว้สำหรับให้ไข่ติดและแยกพ่อ แม่พันธุ์ ปลาหลดออกในตอนเช้าและนำไข่ไปฟักในบ่อฟักต่อไป       ลูกปลาหลดจะฟักออกเป็นตัวภายใน 40-48 ชั่วโมง    ในระยะการอนุบาลปลาหลดในช่วงอายุ ท 1 14  วัน  ควรจะให้ไรแดงเป็นอาหารจะทำให้มีอัตราการรอดตายดีที่สุด  หลังจากครบ 2 อาทิตย์จะใช้ ไรแดง   หนอนแดงหรือไส้เดือนเป็นอาหารได้

                วิธีการเลี้ยงปลาหลดสามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อดินและบ่อซีเมนต์  ถ้าเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ บ่อควรมีขนาด 4 x 4  เมตร  ความสูงประมาณ 50-70  เซนติเมตร  ผิวภายในบ่อฉาบให้เรียบและพื้นทำให้ลาดเอียงปริมาณครึ่งบ่อเพื่อใส่ทรายปนดินเหนียวไว้ก้นบ่อ  ความสูของน้ำใส่ให้ท่วมบริเวณดินทรายซึ่งจะสูงประมาณ 40  เซนติเมตร  ปล่อยปลาขนาดความยาวประมาณ 3-4 นิ้ว  จำนวน 2,000-2,500  ตัวต่อ 1  วงบ่อเกษตรกรควรจะวางโพรงไม้ไผ่หรือท่อน้ำเก่า ๆ  เพื่อให้ปลาได้หลบอาศัยด้วย  สำหรับวิธีการเลี้ยงในบ่อดินมีการเตรียมบ่อ เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลา แต่ควรมีการกั้นบนขอบบ่อโดยการใช้มุ้งเขียวล้อมรอบเพื่อป้องกันงูและศัตรูอื่น ๆ  อาหารที่ใช้เลี้ยงคือ หอยเชอรี่ นำมาทุบแล้วสับให้ละเอียด กรณี ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนท์ ควรนำไปวางไว้บริเวณชายพื้นรอยต่อทรายกับปูนซีเมนต์ 2-3  วัน  เมื่อเหยื่อเริ่มเน่าปลาหลดจะเข้ามากิน ควรสังเกตดูว่าปลากินเหยื่อหมดในเวลา 2-3 วัน หรือไม่  ถ้าหมดควรเพิ่มให้ อาหารสดที่ปลาหลดชอบกินมาก คือ หนอนแดงและไส้เดือน

                ขณะที่ไส้เดือนเคลื่อนตัวตามผิวทรายปลาหลดจะกินทันทีทำให้ปลามีความสมบูรณ์ ปลาจะอ้วนและมีเกล็ดเงางาม  การเลี้ยงปลาหลดจะให้เวลาประมาณ 6-7  เดือน  จะได้ขนาด 30-50 ตัวต่อกิโลกรัม  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิชาประมง โทร 0-44519036 ต่อ 118

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์   วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม  พ.ศ.2550 

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *