ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

“ปลาช่อนจุดอินโดนีเซีย” ข้างลำตัวมีจุดสีดำล้อมรอบด้วยวงแหวนสีแดง

NULL

                ปลาช่อนจุดอินโดนีเซีย เริ่มได้รับความนิยมจากคนไทยเลี้ยงเป็นปลาแปลกและสวยงาม คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักเนื่องจากยังมีคนเลี้ยงไม่มาก มีการนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราน้อยมาก ทราบมาว่ามีการนำเข้ามาเลี้ยง 2 ครั้งเท่ากัน และยังไม่มีการเพาะขยายพันธุ์ในประเทศไทย เพียงแต่คาดการณ์ว่าเป็นปลาที่ขยายพันธุ์โดยการทำรัง ในธรรมชาติจะพบปลาชนิดนี้แพร่กระจายอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราและทางแถบตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบอร์เนียว เป็นปลาที่ไม่นิยมนำมาบริโภค ส่วนใหญ่จะส่งขายเป็นปลาสวยงาม ขนาดลำตัวยาวประมาณ 6 นิ้ว มีการซื้อ-ขายกันตัวละประมาณ 1,200 บาท (ถ้าจะซื้อปลาชนิดนี้มาเลี้ยงควรจะซื้อขนาดลำตัวประมาณ 6 นิ้ว ซึ่งมีอายุ 6 เดือน) จัดเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำไหลเอื่อย ๆ และมีค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นกลางและอุณหภูมิปกติของประเทศเขตร้อน จึงสามารถนำมาเลี้ยงในบ้านเราเป็นปลาสวยงามได้

fiogf49gjkf0d

                คุณชวิน ตันพิทยคุปต์ ชาวบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้นำเข้าปลาช่อนจุดอินโดนีเซียมาเลี้ยงหลายสิบตัว ปัจจุบันเหลือจำนวน 20 ตัว เพราะมีการจำหน่ายออกไปเรื่อย ๆ คุณชวินบอกว่าปลาช่อนชนิดนี้จะมีขนาดลำตัวไม่ใหญ่มาก เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวของขนาดลำตัวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ลักษณะเด่นของปลาช่อนจุดอินโดนีเซียคือ จะต้องมีจุดคล้ายดวงตาขนาดใหญ่เรียงกันบริเวณข้างลำตัว โดยจุดจะเป็นสีดำล้อมรอบด้วยวงแหวนสีส้มหรือสีแดงสดใส โดยจุดแรกจะพบบนแก้วหรือกระดูกปิดเหงือกและจุดสุดท้ายจะพบบริเวณคอดหาง ส่วนจุดบริเวณลำตัวจะพบเฉลี่ย 1-7 จุด สองข้างของลำตัวอาจจะมีจุดจำนวนไม่เท่ากัน เป็นที่สังเกตว่าปลาช่อนชนิดนี้จะมีรูปร่างที่เรียวยาว ส่วนหัวเรียวแหลมคล้ายกับปลาชะโดบ้านเรา ในช่วงวัยอ่อนปลาช่อนชนิดนี้จะมีลำตัวสีเขียวหรือสีน้ำเงินแกมน้ำตาล ส่วนท้องสีขาว

                สำหรับการเลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นปลาสวยงามนั้น คุณชวินบอกว่าปลาช่อนชนิดนี้จะไม่มีความอดทนเท่ากับปลาช่อนบ้านเราและเป็นปลาที่แพ้คลอรีนอย่างแรง ชอบน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนสูงไม่มีของเสียสะสมเป็นปลาที่ไม่ชอบน้ำใหม่ น้ำที่จะนำมาเลี้ยงควรจะมีการหมักด้วยขอนไม้หรือใบหูกวางตากแห้งให้สีของน้ำเป็นสีชาอ่อน ๆ อาหารที่ปลาช่อนชนิดนี้ชอบเป็นพิเศษคือลูกปลาขนาดเล็ก ๆ เช่น ปลามอลลี่ ถ้าจะให้ลูกปลากัดหรือปลาหางนกยูงเป็นเหยื่อควรจะนำปลาเหยื่อมาแช่ด่างทับทิมนานประมาณ 10 นาทีและล้างด้วยน้ำเปล่าหลาย ๆ รอบ จะต้องระวังเรื่องเชื้อแบคทีเรียที่มักติดมากับอาหาร สำหรับการจัดตู้ปลาที่จะใช้เลี้ยงปลาช่อยจุดอินโดนีเซียจัดไม้น้ำให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ปลาชนิดนี้จะเลี้ยงรวมกันหลาย ๆ ตัวได้โดยไม่กัดกันเองและจะไม่ทำร้ายปลาที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน

ที่มา : ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. คอลัมน์ ทิศทางเกษตร เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,826 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 หน้า 12.