ข่าวเกษตร

ปราบโรคร้ายในหน่อไม้ฝรั่งด้วยไบโอเซ็นเซอร์

บทความ

ปราบโรคร้ายในหน่อไม้ฝรั่งด้วยไบโอเซ็นเซอร์

กล่าวถึงพืชเศรษฐกิจอย่างหน่อไม้ฝรั่งที่มีการปลูกกันเป็นจำนวนมากเพราะสภาพอากาศร้อนมีความชื้นสูงและมีสภาพดินแน่นจึงทำให้หน่อไม้ฝรั่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยที่มีการนำส่งออกทั้งชนิดผักสดและแปรรูป แต่กลุ่มเกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่งก็มักประสบกับปัญหาระหว่างการปลูกอย่างโรคแอนแทรคโนส เพราะปัจจัยที่เชื้อโรคชอบ คือ อุณหภูมิค่อนข้างร้อน ความชื้นสูง จึงทำให้หน่อไม้ฝรั่งมีลักษณะเกิดแผลบนลำต้นที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป โดยแผลมีสีน้ำตาลลักษณะเป็นวง สีเข้ม และดำซ้อนๆ กันขอบแผลชั้นนอกจะช้ำสีเขียวเข้มและแผลจะยุบตัวลงตามความยาวของลำต้น เมื่อเป็นมากขึ้นแผลจะขยายออกไป ลำต้นจะยุบตัวลงทำให้ลีบแห้งสามารถมองเห็นลักษณะของเชื้อราเป็นตุ่มสีดำเล็ก ๆ อยู่เต็มไปหมด ทำให้ต้นแห้งตาย และส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง แต่ทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษมีวิธีป้องกันและกำจัดโรคแอนแทรคโนสในหน่อไม้ฝรั่งง่ายๆ โดยใช้ ไบโอเซ็นเซอร์ (บาซิลลัส ซับทิลิส) เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพปราบโรคแอนแทรคโนส วิธีใช้ นำไบโอเซ็นเซอร์ 50 กรัม ละลายน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นและพุ่ม หากฉีดเพื่อป้องกันให้ฉีดทุกๆ 15 วัน หากเกิดโรคแล้วควรฉีดทุกๆ 3 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ) 092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com