จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, โรคและศัตรูพืชผักพืชไร่, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, พืชผัก พืชไร่, พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, พืชผักพืชไร่อื่นๆ, พืชตระกูล ปาล์ม

ปราบและป้องกันหนอนเจาะตะไคร้ด้วยไบโอแทคและไทเกอร์เฮิร์บ

ตะไคร้ ถือว่าเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งใช้แต่งกลิ่น รสชาติ และดับกลิ่นคาวของอาหาร นานาชนิดได้เป็นอย่างดีส่วนที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น เหง้า ลำต้นแก่ ใบ ช่วงหนอนศัตรูพืชระบาดจึงทำให้ผลผลิตเสียหาย จึงแนะนำไบโอแทคและไทเกอร์เฮิร์ปเพื่อปราบและป้องกันหนอนในตะไคร้

ไบโอแทค จุลินทรีย์ชีวภาพปราบหนอนผีเสื้อ หนอนชอนใบ หนอนหนังเหนียว หนอนใย หนอนผัก และไทเกอร์เฮิร์ปจะช่วยให้เรื่องของป้องกันผีเสื้อวางไข่ในตอนกลางคืน อัตราการใช้ ผสมไบโอแทค 25-50 กรัม และไทเกอร์เฮิร์บ 1 – 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร คนให้กระจายตัวนำไปฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชให้เปียกชุ่มโชกในช่วงตอนเย็นแดดอ่อนเพื่อกำจัดป้องกัน และตัดวงจรการเกิดแมลงวันทองซ้ำค่ะ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744906 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903 @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]