จุลินทรีย์, พืชผัก พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

ปราบแคงเกอร์ในมะนาวด้วยไบโอเซ็นเซอร์

โรคแคงเกอร์สามารถเกิดขึ้นได้กับพืชตระกูลส้ม ลักษณะอาการที่เป็น ลักษณะนูนและฟูคล้ายฟองน้ำ จะพบที่ด้านใต้ใบก่อน ต่อมาจึงนูนทั้ง 2 ด้าน ถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูงและความชื้นมากพอ แผลที่ฟูอยู่แล้วจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ต่อมาเมื่อแผลมีอายุแก่มากขึ้น แผลจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลถึงน้ำตาลเข้ม ลักษณะที่นูนฟูคล้ายฟองนํ้าจะยุบตัวเป็นสะเก็ดขรุขระและแข็ง ลักษณะของแผลที่เกิดมักจะมีสีเหลืองเป็นมันล้อมแผลโดยรอบ และจะส่งผลต่อผลผลิตของมะนาวทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำได้ สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยไบโอเซ็นเซอร์

ไบโอเซ็นเซอร์สามารถจำกัดเชื้อรา และโรคบางชนิด เช่น โรคเน่าคอรวง โรคผลเน่า โรคยางเปลือกแห้ง โรคแคงเกอร์ โรคราสนิม โรคที่เกิดจากเชื้อราทุกชนิด อัตราการใช้ 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นขณะช่วงแดดอ่อนๆ ระยะการฉีดพ่น 7 วันต่อครั้ง หากเกิดอาการมากๆ ฉีดพ่น 3 ครั้งต่อวันค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744903 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com