ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ปราบหนอนกินดอกมะลิโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

NULL

มะลิที่ปลูกในประเทศไทยมีปัญหาและการแก้ปัญหากันหลายอย่างที่แก้ไขได้ง่าย คือ การแพ้แดดหรือความร้อนนั้นใช้ไวตาไล้เซ่อร์ละลายน้ำฉีดพ่นหรือใช้ผสมปุ๋ยเคมี และภูไมท์เพื่อใช้แบบปุ๋ยละลายช้า ถ้าดินแน่นเกินไปใช้แกลบหรือสารละลายดินดาน ดินทรายจัดเนื้อดินแข็งกระด้างใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย กทม.ส่วนดินที่มีอัลคาไลหรือด่างมากเกินไป คือ พีเอชเกิน 6.3 ให้ใส่ภูไมท์ซัลเฟตพีเอช 4.5 จะค่อย ๆ ดึงพีเอชของดินลงมาสู่ระดับพีเอชที่เหมาะสม (5.8-6.3) และถ้าดินเปรี้ยวเกินไปก็ใส่วัสดุปูนเพื่อปรับพีเอชดินได้เช่นกันแต่ที่แก้ไขยากก็คือ หนอนเจาะดอกมะลิ ซึ่งเดิมใช้ยาฆ่าแมลงกันหลายอย่าง ทั้งเป็นอันตรายต่อคนฉีด ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

          
fiogf49gjkf0d

คุณธรรมศักดิ์ สุขสมพร ปลูกมะลิอยู่ที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มีปัญหาหนอนเจาะดอกมะลิอยู่เป็นประจำ ต่อมาได้รับเชื้อบีทีชีวภาพปราบหนอน 1 ซอง จากชมรมถ่ายทอดฯ พร้อมคู่มือการขยายเชื้อ คุณธรรมศักดิ์ สุขสมพร จึงขยายเชื้อตามวิธีที่หนึ่ง คือเจาะแง้มมะพร้าวอ่อน 1 ผล แล้วใส่เชื้อลงไปทั้งซอง (ปกติแบ่งใส่ได้ 5 ผล) แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 24 ชม. นำมาผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตอนเย็นให้เปียกชุ่มโชกเหมือนอาบน้ำ ในเนื้อที่ประมาณ 1 งาน วันรุ่งขึ้นพบหนอนตัวเล็กท้องแตกตาย วันที่ 2-3 พบหนอนตายมาก ต่างจากแปลงที่ไม่ได้ใช้เชื้อชีวภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน จึงรายงานมายังชมรม ฯ และจะใช้การขยายเชื้อชีวภาพปราบหนอนให้ใช้ทั้งแปลงและสม่ำเสมอต่อไป เพราะได้ผลแน่นอน และประหยัดด้วย คือไร่หนึ่งไม่เกิน 30 บาทเท่านั้น


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.