โรคและศัตรูเห็ด

ปราบราเขียวในก้อนเห็ดด้วยไบโอเซ็นเซอร์

เห็ดเป็นพืชที่ชอบความชื้น จึงมักมีรามาเกิดในก้อนเก็ดแย่งอาหารเห็ด ปราบราเขียวง่ายๆ ด้วยไบโอเซ็นเซอร์

ไบโอเซ็นเซอร์ หรือ บาซิลลัส ซับทิลิส ได้รับการคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรคกรากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่าของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม มะนาว มะละกอ สับปะรด และยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา phytophthora โรคเกล้าเน่ายุบ ในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ ถั่ว พริก ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ อัตราการใช้ ใช้ไบโอเซ็นเซอร์ ปริมาณ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณก้อนเห็ด และโรงเห็ด ในช่วงเช้าหรือเย็นแดดอ่อนๆ ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744903 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com