ดิน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ปรับปรุงดินเพิ่มประสิทธิการดูดซับปุ๋ย

fiogf49gjkf0d

ราคาพืชผัก-ไม้ผลเพิ่มลดขึ้นลงตามระบบกลไกตลาด
เกษตรกรธรรมดาเราๆไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงราคาใดๆได้
หากแต่ต้องปล่อยให้เป็นไปตามราคาเช่นเดิมดังที่ผ่านมา
เกษตรกรบางรายทำนาจำนำข้าวได้ราคาสูงก็จริงแต่ต้องรอ 2-3 เดือนถึงจะได้เงินจริงๆ
หากนำรายรับรายจ่ายมาลองเปรียบเทียบเล่นๆแล้วคงเหลือเงินเก็บนิดๆหน่อยๆ
แค่พอดำรงชีพไปวันๆ
สิ่งที่ควรพิจารณาให้มากก็คือทุกวันนี้เราปลูกพืชแต่ละชนิดแต่ละอย่าง
ได้ผลผลิตเต็มที่ตามที่ควรจะได้หรือยัง
? กรด-ด่างของดินก็ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการดูดซับปุ๋ย(กินปุ๋ย)หรือธาตุอาหาร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละลายหมดทันทีของปุ๋ย ทำให้พืชเฝือใบ(บ้าใบ)
ต้นอ่อนแอเป็นโรคง่าย

fiogf49gjkf0d

ธาตุอาหารจะละลายปลดปล่อยให้ประโยชน์แก่พืชได้ดีที่สุดที่ช่วง
pH 5.8-6.3 การตรวจวัด pH ของดินจึงควรกระทำทุกๆ3
เดือนหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้งก็ยังดี เพราะ
pH ของดินมีผลกระทบมาจากการใส่ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องอย่างยาวนาน
ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้ดินเป็นกรดแร่ธาตุละลายน้อยลง
ยิ่งเป็นพืชที่ปลูกบนที่ดอนแล้วยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงจากการชะล้างกำมะถัน(ซัลเฟอร์)ออกไป
หากพืชขาดกำมะถันส่งผลให้กระบวนการสร้างโปรตีนไม่สมบูรณ์
ปกติปุ๋ยที่มีการเขียนสัญลักษณ์ (
s)ท้ายสูตรเพื่อแสดงว่ามีกำมะถันผสมอยู่
มักจะมีราคาแพงกว่าปุ๋ยสูตรอื่นทั่วไป
จึงไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไรนัก

Pumice_Sulpher02.jpg   ภูไมท์ซัลเฟต4.5.gif

การผสมปุ๋ยใช้เองจะทำให้ประหยัดปุ๋ย
สามารถชี้วัดอัตราผลผลิตที่ควรจะเป็นได้ 
ยิ่งเป็นปุ๋ยละลายช้าด้วยยิ่งทำให้ต้นทุนลดลงอีกเท่าตัว
เพียงแค่เกษตรกรนำปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม เทกองพรมน้ำพอชื้นเติมซิลิโคเทรซ 500 กรัม
คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเติมพูมิชซัลเฟอร์ลงผสม 20 กิโลกรัม
คลุกเคล้าอีกครั้งก่อนนำไปใช้ การตรวจ
pH ดินนั้นทำให้เรารู้ทิศทางว่าจะเดินไปทางไหน
เลือกวิธีใดปรับปรุงดินจึงจะเหมาะสม หาก
pH ของดินต่ำกว่า
5.8 ก็ให้ใช้พูมิชซัลเฟอร์ แต่ถ้า
pH ของดินสูงกว่า 6.3
ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตถุงแดงแทน
นอกจากนี้สารปรับปรุงดินดังกล่าวยังช่วยสลายสารพิษในดิน
ทำหน้าที่ไล่เกลือขึ้นสู่ผิวดินลดความเค็ม(ด่าง)ในดิน ที่สำคัญจับตรึงปุ๋ยให้ละลายช้า
ใช้ปุ๋ยน้อย ประหยัดต้นทุน ต่อไปนี้ไม่ต้องแคร์ราคาว่าจะสูงหรือต่ำ
เกษตรกรท่านใดสนใจจะหาซื้อมาทดลองติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 02-9861680
-2 หรือ 081-3983128 (คุณเอกรินทร์)

เขียนและรายงานโดย
: ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2556  เสนอแนะติชมได้ที่
email :
thaigreenagro@gmail.com