ไม้ดอก, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

ปรับปรุงดินปลูกไม้กระถางแบบประหยัดน้ำ

NULL

  หลังจากหมดฝนตามฤดูแล้วการคอยดูแลต้นไม้ในกระถาง หรือในถุงเพาะชำ หรือถาดเพาะชำ ให้ต้นไม้มีคุณภาพดีอยู่เสมอจะต้องให้มีน้ำพอกับส่วนที่ต้นไม้คายน้ำ ปัจจัยเกี่ยวข้องคือแสงแดด อากาศแห้ง ลมแรง และการที่ต้นไม้หายใจมาก เพราะถูกฉีดพ่นด้วยสารเคมี การหายใจนอกจากปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังคายน้ำด้วย หากมีการฉีดพ่นสารเก็บความชื้น เช่น มอยเจอร์ไรเซอร์พืช การคายน้ำทางใบก็จะลดน้อยลง (มนตรี บุญจรัส 0-2986-1680-1)

          

fiogf49gjkf0d

ดินปลูกพืชในถุง กระถาง หรือถาดที่เดิมตอนปลูกใหม่ พอรดน้ำครั้งหนึ่งดินอุ้มน้ำให้พืชใช้ได้นาน เป็นเพราะมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับดินปลูก ต่อมาจุลินทรีย์ในดินย่อยสลายอินทรียวัตถุแตกตัวหมดไปเรื่อย ๆ ความสามารถอุ้มน้ำลดลง พืชเหี่ยวเร็วขึ้น ต้องรดน้ำบ่อยขึ้น เปลืองน้ำและแรงงานมากขึ้น การเปลี่ยนดินในกระถางนั้นเปลืองทั้งค่าแรงงานและวัสดุ แต่เราสามารถปรุงดินขึ้นใหม่ใช้เติมลงถุง ถาดหรือกระถาง ต่อไปสามารถรดน้ำแบบประหยัดได้

          ใช้ดินทั่วไปที่ปรุงเองหรือที่มีขายในตลาดปรุงใหม่ดังนี้ ใช้ดิน 6 ส่วน ภูไมท์ซัลเฟตผง หรือแร่ม้อนท์ 1 ส่วน ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ส่วน และโพลิเมอร์หรือสารอุ้มน้ำ (แช่น้ำให้ขยายตัว 200 เท่าแล้ว) 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วใช้เป็นดินเติมถุงถาดกระถางส่วนที่พร่องไปหรือยุบไป เมื่อรดน้ำก็จะประหยัดน้ำ พืชก็ไม่เหี่ยวเร็วหลังการรดน้ำการเติบโตก็ต่อเนื่องดี พิทักษ์ แสงอาษา 0-1823-7454 รายงานจากชมรมพืชผักปลอดสารพิษ ปทุมธานี


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,541 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2549 หน้าที่ 24