จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

ประโยชน์ของสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์กับสวนทุเรียน

วันนี้เราจะมาพูดเรื่องสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ที่ใช้ในสวนทุเรียน ทุเรียนถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากในขณะนี้ และเป็นพืชที่เกี่ยวดองกับเรื่องของน้ำมากพอๆกับ

พืชชนิดอื่นๆ แต่ตอนนี้ทุเรียนนั้นจะมีความละเอียดมากกว่าทุเรียนเป็นพืชที่มีความอ่อนไหว มีการยุ่งยากในการดูแลบำรุงรักษา อ่อนแอง่าย ตายง่าย แล้งน้ำแป๊บ

เดียวก็ตาย น้ำท่วมแป๊บเดียวก็ตาย แต่ที่สำคัญนั้นน้ำถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเจริญเติบโตและมีความสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตทางสรีระ คือ

กิ่ง ก้าน ใบ ของทุเรียนด้วย ทำไมจึงเอาเรื่องของสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มของโครงสร้างทางคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง โพลิเมอร์เป็นโครง

สร้างคาร์โบไฮเดรตที่สลับซับซ้อน เอามาพูดในการทำสวนทุเรียน ก็เพราะว่าสารอุ้มน้ำที่ชื่อว่าโพลิเมอร์เป็นกลุ่มของพวกโพลิอะคริลิก ที่ผ่านเทคโนโลยีการบีบอัด

เป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา สามารถที่จะดูดอุ้มน้ำเข้ามาเก็บไว้ในตัวเอง ถ้าโมเลกุลเขาเพียง 1 หน่วย เขาสามารถดูดน้ำแล้วพอง ขยายตัว เหมือนอึ่งอ่างแต่

พองได้มากกว่าอึ่งอ่างคือพองได้ตั้งแต่ 200-400 เท่า หมายความว่าถ้าเด็กเผลอไปกินสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ที่อยู่ในรูปเกล็ดผงแห้ง 1 ช้อนแกงบางทีทำให้พุงแตก

ตายได้ สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ในเชิงเกษตรก็จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่นฉุนที่รุนแรงก็จะเป็นเกล็ดขาวๆคล้ายกับเกลือหรือเม็ดพลาสติก แตกต่างจากเม็ดพลาสติกก็คือเขาสา

มารถดูดซับอุ้มน้ำได้ พอสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์สามารถดูดกักเก็บน้ำเหมือนมีตุ่มสำรองน้ำให้กับพืชเขาจึงเอาสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ไปใช้รองก้นหลุมปลูกพืชไร่ไม้ผล

ต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสมัยก่อนใช้ปลูกพวกสักทอง ต้นกฤษณา ต้นพยุง เยอะแยะมากมายที่เป็นปลูก ที่มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในสมัยนั้น

หริต้นสะเดาช้าง ต้นเทียม เวลาเศรษฐีปลูกสักทองแถวเพชรบูรณ์ แถวหล่มสัก แถวพิษณุโลก ไม่ได้ปลูกกัน 5 ไร่ 10 ไร่ ปลูกกันเป็น 100 ไร่ ปลูกบนเขา บนพื้นที่

ชายเขา ปลูกไปแล้วสมมติว่าซื้อต้นกล้า 20-25 หรือ 50 บาท ซื้อไป 1,000 ต้น ต้นละ 50 บาท ก็ 50,000 ซื้อ 10,000 ต้น ต้นละ 50 ก็ 500,000 บาท 10,000 ต้น

แล้งตาย ต้นกล้าตายไปเป็น 50-60 % ก็หมดเงินไปหลายหมื่นหลายแสนเพราะฉะนั้นในอดีตเขาก็จะใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เป็นตัวช่วยเวลาฝนล่าฝนช้าก็จะใช้

สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์หยอดแห้งรองก้นหลุมก่อนปลูกและรดน้ำ พอรดน้ำ น้ำนี่จะดูดอุ้มไว้ในสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ทำให้ไม่ต้องรดน้ำเช้าเย็นทุกวัน สมมติว่าปลูก วันที่

1 พฤษภาคม ฝนไม่มาก็อาจจะไปกลางเดือน กลางเดือนก็รอฝนมาก็ทำให้ประหยัดแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดต้นกล้าสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์นี่พูดถึงการ

แช่ไม่ต้องเต็ม 100 % 200-400 เท่า ขึ้นอยู่กับ pH ค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำด้วย ถ้าน้ำดีพองได้ 400 เท่า หมายถึงว่าซื้อไป 1 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม ไปแช่

น้ำได้ถัง 200 ลิตร 2 ถังก็ได้ มีถังใหญ่ๆก็ใส่น้ำ ถัง 1000 ลิตรก็ใส่ไป 400 ลิตร มันก็พอง ถ้าเราแช่แค่ 30-50 % ก็เอาไป Freeze ใส่ภาชนะ Freeze ให้เหมือนน้ำ

แข็ง แล้วก็ใส่ภาชนะบรรจุผักส่งออกไปต่างประเทศ ถ้าเอาวุ้นโพลิเมอร์ Freeze ใส่ไปในกล่อง ใส่ลัง ให้เป็นไอเย็นส่งออก เวลาน้ำแข็งของวุ้นโพลิเมอร์ละลาย

มันมีความสามารถดูด 100 % ให้มันดูดน้ำแค่ 50-60 % หรือ 30 % และน้ำละลายออกมันก็ไม่เปียกแฉะ สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ก็ดูดน้ำ เก็บน้ำเข้ามาในตัว ก็บวมพอง

ก็ทำให้สะดวกสบายก็มีพ่อค้าแถวตลาดไทก็ใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เอาไปใช้ ทีนี้ก็มาดูในเรื่องของสวนทุเรียน สวนทุเรียนถ้าน้ำไม่มี ไม่แนะนำเลย เพราะว่าน้ำจะ

ต้องมีเพียงพอ ทีนี้เกษตรกรที่สมัยตอนที่ผู้ดำเนินรายการยังละอ่อนก็ยังเคยติดตามไปดูสวนทุเรียนกับท่าน อ.ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ ไม่ว่าจะเป็นชุมพร แถวพิษ

ณุโลก เพชรบูรณ์ เมื่อก่อนไปแถวสวนมะขามหวานหรือไปทางภาคตะวันออกและ อ.ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทำเนื้อหา อ.ดีพร้อมท่านแต่งหนังสือเรื่องทุเรียน มี

เล่ม 1 กับ เล่ม 2 ถ้าเพื่อนๆสนใจหลักวิชาการการปลูกทุเรียนแบบของ อ.ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ ก็สามารถจะติดต่อขอฟรีได้อาจจะมีเงื่อนไขบ้างเล็กน้อย แต่ก็เห็น

ว่าจากประสบการณ์ที่ได้ไปดูสวนทุเรียนต่างๆ ตลอดเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา ก็พบว่าทุเรียนนั้นเวลาให้น้ำจังหวะการให้น้ำมี 20 นาที มีมากมีน้อยปานกลาง ความจริง

แล้วมันไปท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ได้ มันต้องสังเกตตามอาการ ช่วงจะเปิดดอกต้องทำให้ใบแก่ สะสมอาหารต้องหยุดไหม ต้องดรอปไหม ช่วงที่เป็นระยะ

หัวกำไรหรือตีนหนูจะรดน้ำเพิ่ม ก่อนตีนหนูต้องน้อย ระยะหางแย้ไหม้หรือเป็นช่วงหางแย้หรือช่วงผสมเกสร ติดดอก พอติดดอกแล้ว เท่าไข่ไก่ต้องเพิ่มน้ำก็มาดูว่า

การที่ทุเรียนกินน้ำแบบมูมมาม น้ำมากไป ดอกก็ร่วง ก็เป็นเพราะว่าน้ำ ไม่มีความสม่ำเสมอ ถ้าเราสามารถเอาประโยชน์ของสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ที่เป็นเจลวุ้นดูดอุ้มน้ำ

เข้ามาเก็บในตัวเองได้มากถึง 200-400 เท่า เราก็ไปทำระบบนิเวศ ทำ Ecosystemใต้ทรงพุ่ม เอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก เอาวุ้นโพลิเมอร์ หลังจากที่เปิดดอกแล้ว เราเอา

วุ้นโพลิเมอร์ที่มีความชื้นอยู่ในตัวมันเอง ไม่ใช่เป็นเปียกแฉะเหมือนน้ำคือรากของทุเรียนหิวน้ำก็จะ ดูด กิน น้ำพอเขาก็หยุดดูด ถ้าเราทำเอาวุ้นพวกนี้เป็นแซนวิชอยู่

ที่โคนต้นใต้ทรงพุ่มทุเรียนได้ คือทำเป็นพื้นโพลิเมอร์ คลุมโคนต้น เอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกคลุมเอาเศษไม้ใบหญ้าคลุม น้ำในทุเรียนก็จะไม่มีปัญหาขาด หยุดชะงัก ไม่

ช็อค ไม่กระชาก ไม่ชะงัก การเจริญเติบโตหรือการควบคุมใบอ่อนให้เกิดมาพร้อมกับการติดดอกก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรือการทำให้ใบแก่เลี้ยงในระยะผลอ่อน ในระ

ยะผลเท่าไข่ไก่ ในระยะเท่าขวดนม หรือเป็นไปตามช่วงที่ต้องการตั้งแต่ระยะเปิดดอก ระยะหางแย้ ระยะไข่ไก่ ที่เขากลัวกันก็คือว่าเวลาผลทุเรียนออกแล้วมีใบอ่อ

นมาเลี้ยงหรือเจริญเติบโตแทนที่หรือแทรกขึ้นมา แทนที่จะเป็นใบแก่ ก่อนจะเป็นใบแก่ก็ต้องเป็นใบเพสลาดก่อน ก่อนที่จะเข้าหางแย้เพื่อที่จะได้มีอาหารมาเลี้ยง

ผลของทุเรียนตามช่วงระยะที่

เขาต้องการได้อย่างเพียงพอดังนั้นการใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ให้มันมีแหล่งน้ำเทียม แหล่งน้ำแบบไม่แฉะเปียก ไม่ท่วมจนอากาศถ่ายเทไม่ได้ โพลิเมอร์ก็เป็นเจล

เป็นวุ้น ออกซิเจนยังระบายถ่ายเทที่ใต้โคนต้น ใต้ทรงพุ่ม อย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญก็ไม่ต้องมานั่งกลัวว่าทุเรียนจะขาดน้ำ ทุเรียนก็เป็นพืชโดยธรรมชาติก็มีความ

สัญชาตญาณการเอาตัวรอดดังที่เคยเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไปว่าปลูกทุเรียนถ้าดูแลบำรุงแบบตาสีตาสาเลยที่ให้ปุ๋ยให้น้ำแบบป่าเขาลำเนาไพรเลย ให้เจริญเติบโตสม

บูรณ์ กิ่ง ก้าน ใบ ทรงพุ่ม ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ติดดอก ออกผล และสลัดลูกหล่นร่วงตามธรรมชาติ เรียกว่าธรรมชาติจัดสรร หรือธรรมะจัดสรร ดังนั้นการที่เอาน้ำมา

เป็นน้ำวุ้นไม่ใช่เป็นน้ำเหลวๆ เป็นเจล เป็นวุ้นแบบสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์เอามา ความจริงแล้วถ้ามีความชำนาญอาจจะใช้ได้ตั้งแต่หลังตัดแต่งกิ่งเลยด้วยซ้ำ ทุเรียนใต้

ดินเขาก็มีรากที่ดูดซับความชื้นเพียงแต่ว่าเขาดูดเพื่อประทังชีวิต ยังไงใต้ดินก็มีน้ำ มีความชื้น เพราะฉะนั้นเราก็ช่วยเติมน้ำ เติมความชื้น จะไว้บนผิวดินและก็ใช้มูล

สัตว์ เศษไม้ ใบหญ้าคุม หรือ จะขุดเป็นหลุม หลุมละประมาณ กว้าง 50 ลึก 50 ยาว 50 2 หลุมไว้ข้างๆก็ได้ก็เปรียบเหมือนแท้งน้ำสำรอง ไม่ต้องรดน้ำให้บ่อยไม่ต้อง

ให้เพิ่ม สำหรับมือใหม่ไม่ต้องมานั่งคำนวณว่าต้อง 20 นาที ช่วงนี้ต้องให้เป็นชั่วโมงไหม เขาก็ต้องมีการสังเกตถ้าเป็นระยะตีนหนูหรือระยะที่เป็นหัวกำไรเป็นมะเขือ

พวงเล็ก มะเขือพวงใหญ่ เขาจะดูก้านช่อต้องสดใส น้ำพอ มากไปก็หลุดร่วง แต่ถ้าเรามีน้ำเป็นอัตโนมัติมีแหล่งน้ำสำรองอยู่ในดินแบบธรรมชาติ ทุเรียนหิวเขาก็ถ้า

ใบสลดขาดน้ำ น้ำไม่พอ โดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปคำนวณให้เขาเอง เขาก็จะวิเคราะห์สัดส่วนและก็ดูดน้ำ แล้วแค่สังเกตจากโพลิเมอร์ก็เพียงพอแล้ว ถ้าโพลิเมอร์มัน

แห้งเราก็ราดน้ำบนโพลิเมอร์อาจจะทำแบบนี้แค่ไม่ต้องทุกวันอาจจะเป็น 3 วัน หรือ 7 วัน ครั้ง มาเติมว่าเวลาทุเรียนนั้นดูดสารอุ้มน้ำไปมากน้อยแค่ไหนก็หมั่นเติมห

มั่นดูแล คิดว่าการใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์กับต้นทุเรียนผู้ที่สนใจอยากจะเอาไปทดสอบทดลองสามารถที่จะติดต่อขอตัวอย่างได้จากทางเจ้าหน้าที่ของไทยกรีนอะโกร

ได้ครับ ความจริงแล้วเทคนิคนี้ เราใช้ในแปลงนาข้าว นาข้าวตอนทำเทือกหว่านกล้า ขาดน้ำ เราก็ใช้วุ้นโพลิเมอร์หว่านไปตอนเป็นน้ำตรม เป็นเทือก ให้มันฝังอยู่ใน

เทือกแล้วก็หล่อเลี้ยงให้ข้าวนั้น ต้นกล้า เราใช้เทคนิคในการเอาไปใช้กับหน่อไม้หรือกอไผ่ กอไผ่สมัยก่อนเขาใช้โอ่งดินฝัง ในทรงพุ่มของกอไผ่ เพื่อให้มีความชื้น

และก็มีหน่อออกตลอดทั้งปีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็ส่งเสริมให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟต ใช้พีทมอส ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก และก็เอาโพลิเมอร์เป็นวุ้นให้มันเย็น ชุ่มฉ่ำ หน่อไม้

ก็จะผลิหน่อแตกหน่อได้มากกว่าปกติเราใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ในโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนเพาะเห็ดเขาต้องใช้ความชื้นสูงมากถึง 90 % เราก็ต้องใช้ระบบพ่นฝอย

แล้วก็ระบบพัดลมดูดอากาศ พอพัดลมดูดอากาศแห้งก็สปริงเกอร์ทำงาน สปริงเกอร์ให้ความชื้นมาก พัดลมก็ดูดไปทำงาน กำไรก็เลยไปอยู่กับค่าไฟค่าน้ำไม่ได้อยู่

กับตัวเกษตรกร พอเอาโพลิเมอร์เข้าไปวางเข้าไปโรงเรือนเห็ด ความชื้นมันก็สัมพัทธ์ มันยิ่ง มันเสถียรเพราะฉะนั้นการเอาสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์โดยเฉพาะถ้าร่วมกับ

หินแร่ภูเขาไฟ พวกภูไมท์ซัลเฟตด้วยนี่ครับ คิดว่าการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ มีประสิทธิภาพเกือบ 100 % ช่วยได้เยอะครับ

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปอลดสารพิษ www.thaigreenagro.com