ข่าวเกษตร

ประสบการณ์ของคนที่รักเกษตรปลอดสารพิษ

คุณทวี  ชุมทอง  สมาชิกชมรมเกษตรปลอดสารพิษและอดีตพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผันตัวเองหลังจากเกษียณอายุราชการ ไปเป็นนักจัดรายการวิทยุ คลื่น 95.25 (ชุมชนโชคสมาน)และยังเป็นนักส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดสารพิษ  ท่านกล่าวว่า ครั้งหนึ่งได้ไปพบเจอเกษตรกรเป็นลม น็อคขณะฉีดพ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงจำติดตามาตลอดและทำให้คิดหาวิธีการลดหรือเลิกการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช อีกทั้งหาวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

fiogf49gjkf0d

คุณทวี กล่าวต่อไปว่า ตนเป็นลูกเกษตร 100 % (พ่อแม่ มีอาชีพทำนา)ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดนครศรีฯ มีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานที่สถานีรถไฟจังหวัดสงขลา มีความคุ้นเคยและผูกพันธ์กับคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเหมือนญาติพี่น้อง จึงได้เก็บรวบรวมเงินก้อนหนึ่งเพื่อซื้อที่ดิน 1 แปลงในเขตจังหวัดยะลา ทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยปลูกพืชหลายๆ ชนิดในแปลงเดียวกันเช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด เป็นต้น


ช่วงแรกๆ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับหนอนชอนเปลือกในลองกอง จึงได้หาวิธีการปราบหนอนแบบปลอดสารพิษจากในหนังสือนิตยสารหลายๆเล่มด้วยกัน ซึ่งได้มีโอกาสอ่านเจอบทความเกี่ยวกับการปราบหนอนโดยใช้จุลินทรีย์จากในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และได้โทรศัพท์ติดต่อขอคำปรึกษาจากนักวิชาการ ซึ่งได้คำแนะนำให้ใช้เชื้อ บีที-ชีวภาพ หมักขยายเชื้อด้วยไข่ไก่สด ซึ่งมีวิธีการหมักดังนี้  ใช้น้ำ15 ลิตร  ไข่ไก่สด 5 ฟอง   เชื้อ บีที-ชีวภาพ 5 กรัม  สเม็คไทต์ ? กก.  น้ำมันพืชประมาณ 2 ช้อนชา  ผสมให้เข้ากันหมักไว้ 24 ชั่วโมง โดยมีการเป่าให้อากาศแบบให้อ๊อกซิเจนในตู้ปลา แล้วนำเชื้อที่หมักขยายแล้วผสมกับน้ำ 5 ปิ๊บ (100 ลิตร) ฉีดพ่นบริเวณที่เจอหนอนหรือฉีดให้ชุ่มโชกทั่วทั้งลำต้น ทุกๆ 3-5 วัน (ช่วงระบาดรุนแรง) ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะพบว่าหนอนเริ่มลดลงหรืออาจจะพบเจอตัวหนอนแห้งตายติดอยู่บริเวณเปลือกลำต้น


นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ คุณทวี  ชุมทอง ประทับใจในผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ปัจจุบันนี้ท่านยังคงใช้อยู่ซึ่งถืออุดมคติที่ว่า “คนกินปลอดภัย คนปลูกก็สบายใจ”  อีกทั้งยังแนะนำให้เพื่อนเกษตรกรทั้งใกล้ และไกล ใช้ผลิตภัณฑ์ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย  ก็จะผลักดันและส่งเสริมเกษตรโดยเฉพาะการปลูกผักแบบปลอดสารพิษออกสู่ตลาดกลางในตัวเมืองหาดใหญ่  อีกทั้งยังเป็นแกนนำกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  หากเกษตรท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณทวี ชุมทอง สถานีวิทยุชุมชนโชคสมาน เลขที่ 1 ซ.4 ถ.โชคสมาน 5 ต.หาดใหญ่   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 โทร. 081- 5998561 หรือติดต่อทาง  www.LiveFM9525.com  ทุกๆวันเสาร์ เวลา 17.00 19.00 น.


รายงานโดยคุณเอกรินทร์   ช่วยชู   ตำแหน่ง นักวิชาการ


ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com


วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  เสนอแนะติชม  thaigreenagro@gmail.com