ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

ประมงเพาะปลาการ์ตูนได้พันธุ์ไม้ปล่อยสู่ทะเล

NULL

ตลาดปลาสวยงาม.. ในประเทศไทยทั้งส่วนกลางใน กทม. และภูมิภาค นอกจากจะนิยมเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นแล้ว ยังได้นำเข้าจากต่างประเทศหลากหลายชนิดสู่ตู้ปลาของลูกค้า… เพื่ออวดอ้างในความแปลกใหม่และศักยภาพของผู้เลี้ยง

fiogf49gjkf0d

           ในจำนวนความหลากหลายนี้ “ ปลาการ์ตูน ” จะได้รับความนิยมสุด ๆ และก็มีหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการในขณะเดียวกันนั้น นักธุรกิจปลาตู้…ก็ทำการค้าทั้งนำเข้าและส่งออก…

          ฉะนี้… กรมประมงจึงได้เร่งศึกษาวิจัยในการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน ซึ่งนาย จรัลธาดา กรรณสูต อธิบดีกรมประมง บอกกับสื่อมวลชนหลังจากดำน้ำลงไปปล่อยปลาการ์ตูนลงทะเลกระบี่ ร่วมกับกลุ่มสมาชิก SaveOurSea (SOS) นักดำน้ำจำนวนร้อยกว่าชีวิต นำโดย นาง แน่งน้อย ยศสุนทร ว่า

           ….กรมประมงสามารถเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนทุกชนิดได้สำเร็จแล้ว โดยนาย อาคม สิงหบุญ กับนาย สามารถ เดชสถิต นักวิชาการประมงในสังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่… เป็นผู้ดำเนินการ

           …นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ซึ่งดูแลและควบคุมในการปฏิบัติการ ได้เล่าถึงความเป็นมาว่า… ปลาการ์ตูนเป็นปลาที่เพาะเลี้ยงยาก ติดโรคง่าย ต้องใช้สิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อประมาณปี 2544 ทีมนักวิจัยไปนำพันธุ์ปลาการ์ตูนจากทะเลฝั่งอันดามัน 5 สายพันธุ์จากอ่าวไทย 2 สายพันธุ์ และนำเข้ามาจากต่างประเทศอีก 3 สายพันธุ์… จนประสบความสำเร็จและได้ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่ ๆ

           การคัดสายพันธุ์ถือว่าเป็นหัวใจของงานวิจัยเลยก็ได้… เพราะลูกปลาการ์ตูนที่เพาะเลี้ยงออกมาจะได้มีสีสวยงาม… ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ… !!! เมื่อได้พ่อแม่พันธุ์ที่ดีผ่านการคัดเลือกแล้วจึงนำไปเลี้ยงในตู้กระจก โดยนำเปลือกหอยหรือแผ่นปูนไว้ให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์แล้วไปวางไข่ในระยะเวลา 15 วัน ไข่ปลาออกมาให้แยกพ่อแม่พันธุ์ออกไป จากนั้น 7 วันไข่จะกลายเป็นตัวปลา ช่วงนี้ให้อาหารคือ “ โรดีเฟอร์ ” ก่อนนำไปใส่บ่ออนุบาลอีก 15 วัน ให้อาหารจำพวก “ อาร์ทีเมีย ”

            …น้ำทะเลที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงควรมีค่า pH อยู่ที่ 7.5-8.5 เท่านี้ก็ทำให้ลูกปลาการ์ตูนรอดชีวิต… เมื่อเพาะเลี้ยงสำเร็จ ทางศูนย์มีการส่งออกไปจำหน่ายในท้องตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งก็นำไปปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาการ์ตูนนั้นจะให้อยู่กับดอกไม้ทะเลที่มีพิษ (แต่ไม่เป็นอันตรายกับปลาการ์ตูน) ภายใต้ท้องทะเล

           เพื่อขยายความรู้นี้ให้กว้างไกลยิ่งขึ้นอีก ศูนย์จึงได้มีกิจกรรมจัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนให้แก่เกษตรกรโดยทั่วไป และดำเนินไปหลายรุ่นแล้วสนใจร่วมสังฆกรรมทั้งดำน้ำและเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน กริ๊งกร๊างที่ 0-1968-8283, 0-2258-1970 หรือ www.SaveOurSea.com

ที่มา : ไชยรัตน์ ส้มฉุน. ไทยรัฐ. ปีที่ 57 ฉบับที่ 17,646 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 หน้า 7