กุ้ง, ประมง-สัตว์น้ำ

“ประมง”เข็นแผนตลาดเชิงรุก ดันเอกชนแปรรูปกุ้งเพิ่มมูลค่า จับมือพณ.ประกวดผลิตภัณฑ์

NULL

                           นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมุ่งเน้นการแปรรูปสินค้ากุ้งเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ตอบรับความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดผู้นำเข้าต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ที่ปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มสินค้ากุ้งแช่แข็งมีมากยิ่งขึ้น และไทยยังมีคู่แข่งการส่งออกสินค้ากุ้งแช่แข็งที่สำคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิต ในขณะที่ไทยยังได้เปรียบในส่วนของการแปรรูปสินค้ากุ้ง จึงจำเป็นต้องขยายช่องทางการตลาดในกลุ่มสินค้าแปรรูปกุ้งและผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น ในเบื้องต้นกรมประมงจึงได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) จัดประกวดการสินค้าแปรรูปจากกุ้ง โดยจะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ส่งผลงานเข้าประกวดในช่วงต้นปี 2551 นี้

 

fiogf49gjkf0d

                           นายนิวัติ กล่าวอีกว่า การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมุ่งเน้นการแปรรูปสินค้ากุ้งเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์กุ้งในการทำตลาดเชิงรุก สนองตอบความต้องการของลูกค้า ถึงแม้ในปัจจุบันไทยจะเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานด้านการผลิตแล้วก็ตาม จำเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้าแปรรูปให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของประเทศคู่ค้าที่มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันด้วย

 

                              นอกจากนั้นในปี 2551 จะเน้นการผลิตกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โรงงานและห้องเย็นร่วมกันปลูกป่าชายเลน และการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันจะเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องระบบน้ำทิ้งทั้งในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูป 

ที่มา  : หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันอังคารที่ 25 ธันวาคม  2550

http://www.naewna.com/news.asp?ID=88338

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *