พืชไร่, พืชผัก-พืชไร่

ประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดงาน World Tapioca Conference 2008 หรือการประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ ที่จะมีขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2551 ว่า

fiogf49gjkf0d

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้วางแผนและเตรียมการจัดงานฯ จนมีความคืบหน้าในระดับที่น่าพอใจแล้ว

 

เบื้องต้นกำหนดให้วันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายน 2551 เป็นวันประชุมสัมมนาระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด พลังในการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 จะเชิญผู้ที่ร่วมงานลงพื้นที่ไปดูศักยภาพด้านการเพาะปลูก การศึกษาวิจัยพันธุ์มันสำปะหลัง รวมทั้งดูกระบวนการผลิตของโรงแป้งและลานมันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 

ระหว่างการจัดประชุมฯ ยังได้แยกพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง จัดแสดงนิทรรศการทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการแปรรูปมันสำปะหลัง เพื่อเน้นถึงศักยภาพการผลิตและความเป็นผู้นำการส่งออกในตลาดโลกของประเทศไทย ให้ต่างประเทศได้รับรู้

 

นางอภิรดี ย้ำว่า มันสำปะหลังเป็นพืชเกษตรที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ กระดาษ สิ่งทอ ยา แม้กระทั่งอุตสาหกรรมอาหาร เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผงชูรส น้ำจิ้มและซอสประเภทต่าง ๆ และสามารถจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ

 

การจัดงาน World Tapioca Conference 2008 ครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้ประเทศผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก เห็นถึงศักยภาพการผลิต การแปรรูป พัฒนาการด้านเทคโนโลยี และการสร้างมูลค่าเพิ่มของมันสำปะหลังไทย รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ ของไทยว่ามีความก้าวไกลไปในระดับไหนบ้างนางอภิรดี กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2551

 http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=162773&NewsType=1&Template=1