โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

บุ้งขน : สภาพนิเวศน์ การระบาด การควบคุม

                มีข่าวบุ้งขนนับล้านตัวเข้ากัดกินต้นไม้ ใบไม้ในวัดเหนือ อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด ต้นไม้บางต้นไม่มีใบเหลืออยู่เลย ทางการได้ให้เก็บหนอนตัวที่ตายแบบเป็นโรค ไปสกัดเชื้อบักเตรีแล้วฉีดพ่นตามต้นไม้ใบไม้ที่หนอนจะเข้ากิน นักวิชาการชี้แจงว่า บุ้งขนหรือบ้งขนหรือหนอนขนมีตัวแม่เป็นผีเสื้อกลางคืน ผสมพันธุ์แล้ววางไข่หลายฟอง ไข่ฟักออกเป็นตัวหนอน ที่ระบาดที่วัดเพราะผีเสื้อมาเล่นไฟตอนกลางคืน แต่การมีจำนวนมากเช่นนี้ไม่เคยพบมาก่อน (ข่าวสด  11 ก.ค. 2550 หน้า 33)

fiogf49gjkf0d

                การมีศัตรูพืชจำนวนมากระยะที่มีปัญหาโลกร้อนนี้ อาจเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพนิเวศวิทยา หรือสิ่งแวดล้อมที่เสียสมดุลของการควบคุมโดยธรรมชาติ เช่น แหล่งที่ใช้สารเคมีฆ่าแมลงมากนั้นตัวห้ำตัวเบียนถูกทำลาย การร้อนแห้งนานทำให้แมลงจำศีลในสภาพดักแด้ แล้วกลับมามีฝนตกชุ่มชื้นมาก แมลงลอกคราบจากดักแด้ออกเป็นตัวแก่ผสมพันธุ์วางไข่เกิดหนอน หรือตัวอ่อนมากถึงระดับระบาด การควบคุมหนอนโดยไม่ทำลายตัวห้ำตัวเบียนสามารถทำได้โดยการใช้เชื้อโรคของแมลง เช่น เชื้อรา บักเตรี ไวรัส เป็นต้น ถ้าเป็นเชื้อในแหล่งธรรมชาติก็ใช้แมลงตัวที่ป่วยตาย ในเชิงการค้ามีการผลิตเชื้อออกมาในรูปผงหรือของเหลว เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน


                ในกรณีที่หนอนตายจากเชื้อไวรัสมักปีนขึ้นไปเกาะพืชที่สูงจากดิน ใช้ขาเทียมเกาะยึดแล้วตายแบบห้อยหัวและก้นลง ตายแบบเกิดจากเชื้อบีที จะคาบกิ่งหรือใบพืชปล่อยตัวแขวนอยู่หรือหนอนตายกับพื้นที่หรือดันตัวโผล่หัวจากรูครึ่งหนึ่งแล้วตายคารูนั่นเอง เชื้อบีทีในปัจจุบันผลิตเป็นผง และขยายเชื้อได้ด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน (วิเชียร ธาตุงาม 08-9941-0194)


ที่มา  : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ.  เดลินิวส์  ฉบับที่  21,093 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  หน้า 26.