พืชผัก-พืชไร่, ข้าว

บิวเวอร์เรีย คำตอบของเพลี้ยในนาข้าว

fiogf49gjkf0d

การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ยังมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง
ซ้ำยังสร้างความเสียหายให้เกษตรกรเป็นวงกว้างโดยเฉพาะนาในเขตชลประทาน
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัด แต่ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้  ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนหันมาส่งเสริมเกษตรกรนำ
?เชื้อราบิวเวอร์เรียไปควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจทำให้ชาวนาหันมาใช้เชื้อราดังกล่าวอย่างแพร่หลายมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น


fiogf49gjkf0d

การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมการระบาดของเพลี้ยในนาข้าว
นอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูงขึ้นเหมือนเงาตามตัวด้วย เพราะยาเคมีราคาค่อนข้างแพงขวดละประมาณ
600
-1,000 บาท บวกกับฉีดพ่นโดยขาดความรู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลทำให้แมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงนา
อย่างมวนเขียวดูดไข่ แมลงปอ แมงมุม ฯลฯ หมดไป ทำให้เพลี้ยกระโดดเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วเกินที่จะควบคุม
ถึงขั้นต้องนำเชื้อราบิวเวอร์เรียมาควบคุมการระบาด นอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้เคมีแล้ว
นับได้ว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เกษตรกรจะลืมตาอ้าปาก ยืนบนลำแข้งตัวเองได้ซะที หลุดพ้นจากการเป็นทาสเคมีนิยม
เพราะนับวันมีแต่จนกับจน ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งตนเองคนรอบข้าง

ประสิทธิภาพการก่อให้เกิดโรคในแมลงของเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เป็นที่พอใจของเกษตรกร เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเคมีกำจัดแมลง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งไม่ทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติในนาข้าวอีกด้วย ส่วนการนำไปใช้สำหรับเกษตรกรที่ผลิตเชื้อเองต้องหัวเชื้อ
2 ถุง(1
กก.)ผสมน้ำ
20 ลิตร ขยำให้สปอร์เชื้อราหลุดจากเม็ดข้าวโพด
กรองด้วยผ้าบางๆ คัดแยกข้าวโพดออก ผสมสารจับใบฉีดพ่นทั่วทั้งแปลงให้สัมผัสตัวเพลี้ย
,หนอน,แมลง ฯลฯ ช่วงเย็นแสงแดดอ่อนๆ ส่วนเกษตรกรที่ไม่สะดวกผลิตหัวเชื้อใช้เอง
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนก็มีผลิตภัณฑ์ผงสปอร์แห้งผสมน้ำให้บริการ ในขณะเดียวกันเกษตรกรมีความต้องการเพิ่มค่อนมาก
เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำกว่าใช้สารเคมี ปัจจุบันภาครัฐ-เอกชนผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสารเคมีราคาแพงและไม่สามารถแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้จริง ดังนั้นเชื้อราบิวเวอร์เรียจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจหันมาทดลองใช้เพิ่มมากขึ้น
เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์  ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
แนะนำติชมได้ที่ email:
thaigreenagro@gmail.com