อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ

บำรุงต้นส้มโอด้วยภูไมท์ซัลเฟตเหลือง

ดินหากโดนสารเคมีนาน ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ ธาตุอาหารในดินจะเสื่อมหายและจะหมดไป หากไม่ปรับปรุงและเติมธาตุอาหารให้ดินจะทำให้พืชผักหรือไม้ผลที่เราปลูกไปจะไม่เจริญเติบโต ทำให้พืชขาดธาตุอาหาร และอ่อนแอจึงทำให้เป็นโรคง่ายค่ะ จึงควรปรับปรุงดินด้วย “ ภูไมท์ซัลเฟตเหลือง ” ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้น แก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดาน แก้ดินแน่นแข็ง ช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดิน แก้อาการขาดปูน และกำมะถันในพืช แก้พืชแพ้หนาว และร้อนแก้พืชซีดเขียวตองอ่อน แก้พืชโตช้า ผลดีในไม้ผลจะช่วยลดโรค และแมลง ระบบรากดี เนื้อแน่นสีสวย กลิ่นดี เนื้อกรอบอร่อยขึ้น อัตราการใช้ ภูไมท์ซัลเฟตเหลืองโรยโคนต้นส้มโอ ประมาณ 1-2 กำมือ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-98616680-2 หรือผู้เขียนจินตนา สินสุพรรณ์ (ฝ่ายขายภาคเหนือตอนล่าง)

092-7744906 Hotline สายด่วน 09 หรือ 092-7744903 @thaigreenago เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com