ข้าว, ข้าว, ข้าว, ข้าว|ข้าว

บำรุงข้าวช่วงออกรวง ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวให้มากขึ้น

 

 

วันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการบำรุงข้าวช่วงออกรวงหรือการให้อาหารข้าวในช่วงที่เหมาะสม คือช่วงที่กำลังตั้งท้องหรือสร้างรวงอ่อน ถ้าเราไม่สามารถทำได้เหมาะเจาะ

หรือตรงเวลา ก็จะมีปัญหาทางด้านผลผลิตและการเพิ่มไนโตรเจนไปช่วยในเรื่องการสังเคราะห์โปรตีน

อาชีพชาวนาถือเป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ เป็นผู้ผลิตอาหารหลัก แบกภาระต่างๆ อู่ข้าวอู่น้ำ อาชีพนี้น้อยคนที่จะร่ำรวย เป็นอาชีพที่ไม่สามารถกำหนดราคา

เองได้ บ้านเราผลิตข้าวได้ปีละ 20,000,000 ล้านตัน มีโรงสีทั้งประเทศ 5,000 กว่าโรงสี แต่มีผู้ส่งออกประมาณ 200 ราย เป็นนายหน้า รวบรวมข้าวส่งออก เราเคยเป็น

แชมป์การส่งออกข้าว ประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดคือ ประเทศจีน รองลงมา คืออินเดีย บังคลาเทศ มีหลากหลายประเทศที่เราปลูกได้ผลผลิตข้าว องค์การเกษตร

และอาหาร หรือ FAO เขาบอกว่า เรามีข้าวสต็อค 500-600 ล้านตัน อินเดียขายเป็นพวกข้าวนึ่ง จีนผลิตได้เยอะอาจจะ 140 ล้านตัน แต่จีนต้องให้คนในประเทศบริโภค

อินเดียก็เช่นกัน เพราะคนในประเทศมีเยอะจึง ไม่ค่อยมีส่งออก ถ้าชาวนาของเราสามารถปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ารู้จักคิดลดต้นทุนรู้ว่าถ้าต้องการข้าว 1 เกวียน

หรือ 1,000 โล 1000 มาหารด้วย 1 ไร่ หรือ 400 ตารางวา จะต้องได้ข้าวกี่เมล็ด กี่กิโล กี่กรัม เมื่อคำนวณผลผลิต 1000 โล หารด้วย 1600 ตารางเมตร ได้ 625 กรัม

หรือ 25000 เมล็ด จะรู้ว่า 1 เม็ด ขึ้น 1 ต้น ได้ รวง 1 รวง เอา แบบกลางๆ 1 รวง ได้ 100 เมล็ด 100 เมล็ด ใช้ต้นพันธุ์ 250 เม็ด 250 เม็ดคูณ 1600 ได้ 400000 เมล็ด 400000

ทำให้เป็นกรัม เป็นกิโลกรัม ไปคูณ 25 หาร 1000 ทำให้สามารถ ใช้เมล็ดพันธุ์ 10 กิโลกรัม หรือ 1 ถัง ถ้า เรียนรู้วิถีธรรมชาติ เวลาหว่านข้าว ข้าวที่ตกบนคันนาทำไมตก

ไปแตกกอตอรวงได้ทรงพุ่มที่ใหญ่กว่าข้าวในนาที่หว่านข้าว 2 ถัง หรือ 3 ถัง ทำไมข้าวที่อยู่ริมคันนาได้รับแสงดี ได้รับอากาศดี จึงเจริญเติบโตให้ผลผลิต

 

 

ดีกว่าข้าวกลางนาที่เบียดเสียดยัดเยียด ถ้าเราเข้าใจเรื่องของทฤษฎีว่าปลูกข้าวตั้งผลลัพธ์ 1000 กิโลกรัม ต่อ 400 ตารางเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์แค่ 1 ถัง

ถ้าเราหว่าน 2 ถัง 3 ถัง ทำให้สิ้นเปลืองต้นทุน ถ้าทำนาอยากได้กำไร สามารถลดต้นทุนส่วนของเมล็ดลงได้ เมื่อเมล็ดพันธุ์น้อย ปุ๋ยก็ใช้น้อย

ยอมทน 28 วัน ข้าว 30 วันไปแล้วมี เทคนิคการใส่ปุ๋ยที่ดีแตกกอใบเริ่มชนกัน ก่อนหน้าที่ข้าวห่างได้รับแสงดี ใบไม่หนาแน่นพันกัน ประหยัดปุ๋ย ลงได้

ใส่ปุ๋ยยูเรีย อาจไม่ถึงลูก สามารถลดต้นทุนลงได้ เรื่องที่จะลดต้นทุนอีกทางหนึ่งหรือเป็นการเพิ่มโอกาสของการรับรายได้ ข้าวในช่วงระยะสร้างรวงอ่อน

หรือชาวบ้านเรียกกัดหางปลาทู ชาวนาชาวไร่ที่ ปลูกข้าวแล้ว ใส่ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานาน ดินที่เปรี้ยว ดินที่เป็นกรด ดินที่แน่นแข็ง ทำให้เม็ดปุ๋ยลอยผิวดิน

รากข้าวแทนที่จะลงลึก โหล่มไม่มี ดินไม่นิ่ม ทำให้ลอยผิวดิน หว่านปุ๋ยก็ต้องหล่อน้ำ กักน้ำ กลัวน้ำไหลซึมแล้วนำปุ๋ยออกมา ทำให้เกิดการสูญเสีย

ตรงนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ข้าวหรือช่วงในการได้รับ

 

 

สะสมไนโตรเจนไม่เพียงพอในช่วงระยะเวลาสร้างรวงอ่อน ข้าวต้องการปุ๋ยในทุกช่วงระยะเวลาการเติบโตทุกวัน เพียงแต่ว่าชาวนาคิดว่าต้องฉีดช่วง 20 วัน 50 วัน

และ 75 วัน ถ้าดินมีค่าความสามารถในการกักเก็บ อาหารไม่ดี มีค่า C.E.C น้อยค่าC.E.C ไม่ดี เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป หรือจากการจุดไฟเผาตอซังฟางข้าว

หรือ ปุ๋ยที่สำคัญคือปุ๋ยไนโตรเจนที่จะไปบำรุงหล่อเลี้ยงช่วงข้าวตั้งท้อง สร้างรวงอ่อนอาจจะไม่เพียงพอ ช่วงสร้างรวงอ่อน ช่วง 75 วันหรือช่วงกัดหางปลาทู ต้องใส่ยูเรีย

ห้ามเลื่อน อย่าหยุด ต้องใส่ปุ๋ย เป็นวันที่สำคัญต้องเติมไนโตรเจน หรือใช้ 46-0-0 + 0-0-60 + จุลธาตุ อย่าง ซิลิโคเทรซ ไวตาไลเซอร์ ไรซืกรีนพลัสหรือฮอร์โมนไข่

จัดเต็มได้ก็จัดเต็ม สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตต้นข้าวเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์    หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]