ข่าวเกษตร

บาซิลลัส ธูริงเยนซิส ป้องกันหนอน ปลอดสารพิษ ไม่เป็นพิษต่อคน

Bacillus Thuringiensis คือ เชื้อบีที หรือ Bt ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1901 ในรูปสปอร์เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งพบได้ในดินตามธรรมชาติ และตัวหนอนกินใบพืชบางชนิดที่ตายหลังจากกินใบพืชหรือส่วนของพืชที่ปนเปื้อนไปด้วยเชื้อชนิดนี้ ยกตัวอย่างเช่น ตัวอ่อนของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืน ปกติเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มีหลายสายพันธุ์มากครับ มีเพียงสองหรือสามสายพันธุ์เท่านั้นที่ถูกนำมาวิจัยต่อยอดและผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดหนอน แมลง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย ผลึกโปรตีน สปอร์ของเชื้อที่มีชีวิต ประเทศไทยบีทีได้รับการส่งเสริมจากหน่อยงานภาครัฐอยู่เนืองๆกะปริกะปรอย อาจเป็นเพราะออกฤทธิ์ช้าสู้ยาเคมีไม่ได้

ก่อนอื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเชื้อบีทีไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปในท้องตลาด แต่เชื้อบีทีสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ไม่ได้ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตาย หรือ“น๊อคดาว” หรือฆ่าตายทันทีทันใดที่ฉีดพ่น แต่แมลงจะต้องกินส่วนของพืชที่เคลือบไปด้วยเชื้อบีทีในปริมาณที่มากพอที่จะฆ่าได้ เมื่อหนอนหรือแมลงได้รับเชื้อบีทีในจำนวนที่มากพอ สารพิษในผลึกโปรตีนจะไปทำให้ปาก ช่องท้องของหนอนและแมลงค่อยๆเป็นอัมพาต เคลื่อนไหวช้าลงจนกระทั้งหยุดกินอาหารหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปไม่กี่นาที หรืออาจเป็นชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดตัวของหนอน แมลงหรือปริมาณเชื้อที่รับเข้าไป ซึ่งสารพิษดังกล่าวจะเข้าทำลายผนังช่องท้องของหนอนและแมลงภายใน 1/2 -1 ชั่วโมง ส่งผลให้สปอร์และชิ้นส่วนของเชื้อหลุดลอดเข้าสู่อวัยวะส่วนอื่น เป็นเหตุทำให้แมลงตายเนื่องจากขาดอาหารและติดเชื้อในเลือด และ osmotic shock ภายใน 24-48 ชั่วโมง หนอนที่ตายเนื่องจากเชื้อบีทีเข้าทำลายนั้น เริ่มจากตัวของหนอนจะค่อยๆซีดและเปลี่ยนเป็นสีดำ จากนั้นก็จะเหี่ยวย่น ร่วงหล่นหรืออาจจะแห้งติดกับกิ่งก้านของต้นพืชนั้นๆ

ผู้เขียนว่าเชื้อบีทีนี่แหละเหมาะที่สุดแล้ว ที่จะใช้ในแปลงพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อทดแทนสารเคมีอันตรายพวก โคโนโครโตฟอส เมวินฟอส เอ็นโดซัลแฟน ฯลฯ ปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติอย่าง ตัวห้ำ ตัวเบียน อีกทั้งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง ที่สำคัญไม่มีพิษตกค้างในพืช และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคครับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 02-9861680-2

 

บาซิลลัสธูริงเจนซิส(เชื้อบีทีชีวภาพ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com