เกร็ดเกษตรเบ็ดเตล็ด, สาระน่ารู้

บันไดขั้นแรก……….ก่อนสู่จุดหมายปลายทางที่ยั่งยืน

fiogf49gjkf0d

        พวกเราชาวชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
ได้ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่อย
ลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษภาคการเกษตรแบบเป็นทางการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช
2542 ก่อนหน้านี้อีกสองสามปีก็ทำแบบเป็นกลุ่มเล็กๆ มาก่อน จนผู้คนเริ่มให้การยอมรับมากขึ้น
จึงไปจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์ ในนาม ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
ในปีดังกล่าวรูปแบบวิถีการทำงานก็จะเป็นแบบอุดมการณ์ 50% และ ธุรกิจ 50%
ดังที่ได้เคยชี้แจงแถลงไขอย่างชัดเจนไปกับพี่ๆ
สื่อมวลชนและองค์กรต่างๆมากมายหลายแขนง เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง
อยู่รอดปลอดภัย
มีพละกำลังที่แข็งแกร่งในการช่วยกันถ่ายทอดส่งเสริมข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ
ขององค์กร จากเมืองหลวงสู่ชนบท จากนักวิชาการสู่เกษตรกร
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
โดยองค์กรไม่ล้มหายตายจากไปเสียก่อน….เนื่องจากหมดแรงกำลัง….หมดน้ำมัน……หมดเสบียงภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
จาก
น้ำใจ กลายมาเป็น น้ำเงินลักษณะการทำงานที่เรียกว่า
50 : 50 ก็คือจะเน้นให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนำมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อลดการซื้อปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ไม่ว่าจะเรื่องของการใช้ตอซังฟางข้าว เศษกิ่งไม้ใบหญ้าที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง
ซากพืช ซากสัตว์ต่างๆ นำมาหั่น สับ บด ย่อย กองรวม ณ
มุมใดมุมหนึ่งและราดรดด้วยจุลินทรีย์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (วัว ควาย
, แพะ, แกะ, เก้ง, กระจง, จิงโจ้, ยีราฟ, อูฐ ฯลฯ) แล้วนำมาทำเป็น ธนาคารปุ๋ยหมักเพื่อทดแทนการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทดแทนการซื้อปุ๋ยเคมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้
ฮอร์โมนไข่ ทดแทนสาร แพคโคบิวทราโซน
, การใช้ฮอร์โมนยอดอ่อนของพืช
ฮอร์โมนแกนกล้วย ทดแทนสาร จิ๊บเบอเรลริคแอซิดในการยืดช่อต่อรวง
, การใช้ฮอร์โมนจากดอกไม้ต่างๆ หรือ ฮอร์โมนหัวปลี (ดอกกล้วย
มีขนาดใหญ่ไม่ต้องไปหาดอกไม้อื่นๆให้เสียเวลาหลายดอก)
ทดแทนการใช้ฮอร์โมนบำรุงดอกที่ต้องซื้อจากต่างประเทศ
, การใช้จุลินทรีย์ขี้ควาย,
จุลินทรี่ย์หน่อกล้วย ทดแทนการซื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายจากญี่ปุ่น
จากยุโรปอเมริกา เป็นจุลินทรีย์ที่เกษตรกรสามารถทำด้วยลำแข้งของตนเองได้ตลอดชีวิต
,
การส่งเสริมให้ทำสารสกัดจากเมล็ดสะเดา ยาฉุน หางไหล หนอนตายอยาก
อื่นๆ ในการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นการสอนทำปุ๋ยละลายช้าสูตรต่างๆ
แบบเมดอินไทยแลนด์ เพื่อทดแทนการซื้อปุ๋ยละลายช้าที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ
เพื่อลดการสูญเสียปุ๋ยเคมีที่ละลายรวดเร็วเกินไป พืชนำไปใช้ประโยชน์ไม่ทันการณ์
การผลิตแคลเซี่ยมโบรอนสูตรซุปเปอร์ทดแทนการใช้แคลเซียมโบรอนจากท้องตลาดที่มีราคาแพง
ซึ่งเกษตรกรจะนิยมเป็นอย่างมากในช่วงการติดดอกออกผล
เพื่อลดการหลุดร่วงและปัญหาผลแตก
, การใช้สูตรอาหารจานด่วนโด๊ปพืชที่อ่อนแอชำรุดทรุดโทรมจากการผ่านการราดสารทรมานมาต่างๆนาๆ,
การส่งเสริมการทำนาแบบปลอดสารพิษ
พิชิตต้นทุนด้วยการใช้หินแร่ภูเขาไฟทำให้ข้าวแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน
ลดการใช้ยาป้องกันกำจัดโรคแมลงต่างๆ ธาตุอาหารจากหินแร่ภูเขาไฟทางดิน…เป็นแนวทางการลดการฉีดพ่นปุ๋ย
ยาฮอร์โมนทางใบ ลดค่าแรงฉีดพ่น ฯลฯ
และส่งเสริมลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากสองหรือสามถังต่อไร่เหลือเพียงหนึ่งถัง
เป็นต้นการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดโรคแมลงมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ยุคสมัยที่พี่น้องเกษตรกรยังไม่เปิดกว้างเรื่องชีวภาพ
เรียกว่าถ้าฉีดหนอนแล้วไม่ตายทันที…เขาจะเดินหนีไม่คุยกับเราเลยล่ะครับ……จุลินทรีย์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น
บีทีชีวภาพ (
Bacillus Thuringiensis spp), บีเอสพลายแก้ว (Bacillus
Subthilis spp.), ไมโตฟากัส (Bacillus Mitophagus spp.), ไตรโคเดอร์ม่า (Tricoderma Harzianum spp.), เมธาไรเซียม
(
Metarhizium Anisopliae spp.) และ ทริปโตฝาจ (Beauveria
Bassiana spp.) ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี
ก่อนจะมาผ่านการจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และมีเหตุให้สะดวกรวดเร็ว
จึงใช้ชื่อใหม่ในหมวด 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพ เช่น อินดิวเซอร์ (
Tricoderma
Harzianum spp.), ไบโอแทค (Bacillus Thuringiensis spp), ไบโอเซ็นเซอร์ (Bacillus Subthilis spp.), คัทออฟ (Beauveria
Bassiana spp.) และ ฟอร์แทรน (Metarhizium Anisopliae spp.)เรียกว่าการทำงานของชมรมเกษตรปลอดสารพิษเรานั้น 50 เปอร์เซ็นต์แรก
จะรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพิงอิงอาศัยตนเองให้ได้เสียก่อน
ยืนบนลำแข้งของตนเองให้โดยไม่พึงปัจจัยการผลิตจากภายนอก
เรียกว่าถ้าเพาะปลูกกินกันเองในครัวเรือน
ก็แทบไม่ต้องใช้เงินซื้อปัจจัยการผลิตแม้แต่บาทเดียวได้อย่างแน่นอน อีก 50
เปอร์เซ็นต์หลังนี้จะบริการกลุ่มนักธุรกิจเกษตร ผู้ที่ยังปลูกพืชเพื่อขาย
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำเกษตรแปลงใหญ่
ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเข้ามาเสริมเติมแต่งเพื่อให้ผลผลิตไม่เสียหาย
และได้ผลลัพธ์ที่เรียกว่า….
เต็มเม็ด เต็มหน่วย

 
                                                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชมรมเกษตร


          ถึงแม้ว่าเกษตรกรที่จำเป็นจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชมรมเกษตรปลอดสารพิษไปใช้บางส่วนเสริมจากการผลิตจากลำแข้งของตนเอง
แต่การใช้ผลิตภัณฑ์ก็ใช่ว่าจะใช้ในปริมาณมาก ใช้อย่างสิ้นเปลือง ต้นทุนสูง
ตรงกันข้ามพวกเราชาวเกษตรปลอดสารพิษ
ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนด้วยการมีทางเลือกให้นำไปหมักขยายจุลินทรีย์ที่ใช้ในการปราบโรคแมลง
เพลี้ย หนอน ราและไรต่างๆ อย่างง่าย ให้มีปริมาณการใช้ที่น้อยลง
โดยให้นำไปหมักขยายกับน้ำมะพร้าวอ่อน
, นมยูเฮชที, นมถั่วเหลือง, สูตรไข่ไก่ให้ออกซิเจน,
สูตรแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพดกับน้ำ 20 ลิตร และอื่นๆ อีกมากมายสภาพปัญหาจากอดีตสู่ปัจจุบัน
จากยุคที่เกษตรกรยังไม่เข้าใจเรื่องเกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย์
จึงมีกลุ่มเกษตรกรมากมายหลายแบบยากต่อการส่งเสริมและยากต่อการสื่อสาร….ในเบื้องต้นทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษจึงมุ่งเน้นให้เป็นสถานีเตรียมความพร้อมของเกษตรกรทุกกลุ่ม
ทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาสู่บันไดขั้นแรกก่อน…คือการค่อยๆ ลด ละ เลี่ยง เลิก
การใช้สารพิษ
ภาคการเกษตร…..ไปสู่บันไดขั้นต่อไป….คือการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารพิษแม้แต่หยดเดียว
และค่อยๆพากันก้าวไปสู่บันไดขั้นสูงสุดหรือจุดหมายปลายทางของเราคือ
การเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรสมดุล เกษตรแบบธรรมชาติ
ที่เหมือนกับต้นไม้ตามป่าเขาลำเนาไพร
ที่ไม่ต้องใช้มนุษย์คนใดไปคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยแม้แต่เม็ดหรือหยดละอองเดียว
เขาก็สามารถเจริญเติบโต ผลิดอกออกผล เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า
ให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ดำรงคงอาศัยอย่างยั่งยืนยาวนานจนทุกวันนี้..

 Tricoderma2015JPG.jpgTricoderma_Bag.gifTiger-BioSensor.jpgTiger-Biotact.jpgTiger-Cutoff.jpg                                  Tiger-Inducerr.jpgMetarizium2015JPG.jpgBT.gif        BS_Plaikeaw.gif

 

มนตรี
บุญจรัส

 

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
www.thaigreenagro.com