โรคแมลงศัตรูพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

บริหารควบคุมประชากรด้วงแรดกัดกินใบปาล์มน้ำมันด้วยทริปโตฝาจ

fiogf49gjkf0d

ด้วงแรด.png


ด้วงแรด เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของปาล์มน้ำมันที่พบในประเทศไทยมี 2 ชนิด นั่นคือ ด้วงแรดชนิดเล็ก(Oryctes rhionoceros L.) และด้วงแรดชนิดใหญ่ (Oryctes gnu Mohner) ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทางภาคใต้ของประเทศ การโค่นล้มต้นปาล์มที่มีอายุเยอะแล้วปลูกทดแทนใหม่ทำให้เกิดแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงชนิดนี้เพิ่มประชากรมากขึ้นและเข้าทำลายต้นปาล์มที่ปลูกใหม่ ตั้งแต่ระยะปาล์มขนาดเล็กจนถึงปาล์มให้ผลผลิต โดยเฉพาะปาล์มขนาดเล็กโอกาสทำให้ต้นผิดปกติและตายมีมากกว่าที่ให้ผลผลิต ปกติด้วงแรดไม่สามารถเกิดการระบาดได้เลย เหตุที่เกิดการระบาดกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยที่ปล่อยให้มีแหล่งขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณจำนวน ทำให้ด้วงแรดเพิ่มปริมาณตามขึ้นด้วย ถึงขั้นเข้าทำลายพืชให้ได้รับความเสียหาย โอกาสเกิดเองตามธรรมชาติมีน้อยมากแต่ก็มีบ้างตัวอย่างเช่น พายุไต้ฝุ่นเกย์พัดต้นปาล์มล้มตายจำนวนมากๆ นั่นแหละแหล่งขยายพันธุ์ขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา

fiogf49gjkf0d

ตัวเต็มวัยของด้วงชนิดนี้จะบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบ ทำให้ทางใบหักง่าย กัดเจาะทำลายยอดอ่อน ทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยม หากโดนทำลายมากๆ ทำให้ใบใหม่แคระแกรน รอยแผลที่ถูกกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อน ทำให้เกิดโรคยอดเน่าและตายในที่สุด ส่วนแหล่งขยายพันธุ์ที่พบเจอได้แก่ ซากเน่าเปื่อยของลำต้นปาล์ม มะพร้าว สาคู ฯลฯ ซากพืชที่เน่าเปื่อยได้แก่ ซากทะลายปาล์ม กองมูลสัตว์เก่า กองปุ๋ยคอก กองขุยมะพร้าว กองกากเมล็ดกาแฟ กองขยะ ฯลฯ แหล่งขยายพันธุ์เหล่านี้คือสถานที่ผสมพันธุ์ วางไข่ แหล่งอาหารของหนอนวัยต่างๆ จนเข้าดักแด้และเป็นตัวเต็มวัยซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-9 เดือน


ควบคุมจำนวนประชากรลดการแพร่ระบาด
ด้วงชนิดนี้สามารถแพร่กระจายได้ทั่วประเทศและตลอดปี ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับแหล่งขยายพันธุ์ ที่กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับการควบคุมลดจำนวนประชาการสามารถกระทำได้ต่อไปนี้


1.        เขตกรรม กำจัดแหล่งขยายพันธุ์ เป็นวิธีที่ดีที่สุด ลงทุนน้อย สะดวกในการทำเพราะอยู่บนพื้นดิน สามารถกำจัดไข่หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัยไม่ให้เพิ่มปริมาณได้ เช่น 


          เผาหรือฝังซากลำต้นหรือตอของปาล์มน้ำมันหรือมะพร้าว


          เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 ซม.


          ถ้ามีความจำเป็นต้องกองนานเกินกว่า 2-3 เดือน หมั่นพลิกกลับกองเพื่อตรวจหาไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัยเพื่อกำจัดเสีย


2.        วิธีกล หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าวหรือปาล์ม ตามโคนทางใบ หากพบรอยแผลเป็นรูใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรดเพื่อกำจัดเสีย แล้วหว่านผงจุลินทรีย์ทริปโตฝาจบริเวณคอมะพร้าวหรือปาล์มกำจัดไข่ ตัวเต็มวัยของด้วงดังกล่าว


3.         ชีววิธี ในธรรมชาติจะมีเชื้อราเขียวชนิดหนึ่งที่ชื่อเมธาไรเซียมช่วยทำลายหนอนด้วงแรด แล้วได้มีการพัฒนามาจุลินทรีย์ชนิดดังกล่าวเพื่อป้องกันกำจัดหนอน แมลงปีกแข็งปีกอ่อน ที่ชื่อว่า “ ทริปโตฝาจ ” โดยใช้จุลินทรีย์ทริปโตฝาจ อัตรา 500 กรัมต่อน้ำเปล่า 200 ลิตร ฉีดพ่นบนใบใต้ใบในปาล์มน้ำอายุ 1-3 ปี ที่พบการเข้าทำลายของด้วง หรือใช้ผงจุลินทรีย์ทริปโตฝาจหว่านบริเวณคอทางใบปาล์มป้องกันกำจัดไข่ ตัวเต็มวัยของด้วงดังกล่าว


มิตรเกษตรท่านใดที่ปลูกปาล์มน้ำมันหรือกำลังศึกษาหรือกำลังจะลงปลูกให้หันมาศึกษาโรคแมลงศัตรูของปาล์มหรือพืชที่ท่านจะปลูกกันสักนิด เพื่อประโยชน์ของท่านในการที่จะจัดการป้องกันกำจัด เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต กำไรในระยะยาว หากติดปัญหาต้องการสอบถามเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 02-9861680-2 หรือที่คุณเอกรินทร์  ช่วยชู โทร. 081-3983128


เขียนและรายโดย : คุณเอกรินทร์   ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)


ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com


วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  เสนอแนะติชม Email : thaigreenagro@gmail.com