ข่าวเกษตร

แนวทางการสร้างเกษตรอินทรีย์คือการหยุดทำลายพื้นที่ธรรมชาติสมบูรณ์เดิม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับพี่ๆ นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหลายท่านที่ออกมาช่วยชาวบ้านร่วมกันต่อสู้กับโครงการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ซึ่งกระแสต่อต้านว่าเป็นการทำลายพื้นที่เกษตรและพื้นที่ต้นน้ำ เนื่องด้วยพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด เนื่องด้วยคุณลักษณะของน้ำบริเวณนี้มีทั้งน้ำเค็มมาก น้ำเค็มปานกลาง น้ำเค็มน้อย จึงสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศน์เกิดเป็นห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้เป็นแหล่งผลิตปลาน้ำจืด 50% ส่งเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ

หลายโครงการที่กำลังกำเนิดเกิดขึ้นและกำลังจะทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายแห่งอาหารอินทรีย์ ทำลายวิถีชุมชน เพียงเพื่อต้องการโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องใช้คน แต่ใช้หุ่นยนต์แทนเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มจีดีพีของประเทศให้ดูดีขึ้นเท่านั้นเอง อาทิ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา ที่ตั้งเป้าดึงนักลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หุ่นยนต์ แสนล้าน ซึ่งคาดว่าผังเมืองฉบับใหม่จะประกาศได้ในเดือน ส.ค.นี้ และถ้าปรับเป็นผังสีม่วงแล้วก็จะเริ่มทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยคาดว่าจะเสร็จในเดือน ก.ย. – ต.ค. จากนั้นจะเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทันที

โรงงานไฮเทคเหล่านี้ ไม่แน่ใจว่าแรงงานจะนำมาจากจังหวัดอื่น ๆ หรือไม่ และใช้จำนวนคนปริมาณเท่าไร เทียบกับเครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์ ซึ่งถ้าความเจริญที่เข้ามาแต่มิได้สร้างความสุขหรือการลืมตาอ้าปากให้แก่คนในพื้นที่ที่อยู่อาศัยกันมาหลายชั่วคนได้ จะมีประโยชน์จริงหรือและโรงงานต่าง ๆ เหล่านี้จะมีวิธีบริหารจัดการของเสียอย่างไร และที่สำคัญเท่าที่รู้มา พวกเขาต้องการพื้นที่บริเวณนี้เนื่องด้วยมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ประชาชนคนในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ ประชาชนบางคนแจ้งว่าระบบน้ำประปายังมีคุณภาพไม่ดี มีสนิม ไม่สะอาดเป็นต้น

ประเทศไทยเรามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมาย เรามีแหล่งอาหารอินทรีย์ที่มูลค่าทางรายได้และจิตใจมหาศาล การที่รัฐบาลจะส่งเสริมอุตสาหกรรมไฮเทคเหล่านี้ แต่ไม่ลงไปดูพื้นที่ที่เหมาะสมให้ลึกซึ้งชัดเจน ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่การรณรงค์ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ของประเทศนั้นมิได้เกิดประโยชน์อะไร เพราะกว่าจะได้มาซึ่งเกษตรอินทรีย์นั้นต้องใช้ต้นทุนมหาศาล แต่เรากลับทำลายแหล่งเกษตรอินทรีย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่กว้างไกลของรัฐบาล ความจริงการเขียนเรื่องนี้มิได้เป็นตัวถ่วงความเจริญนะครับ แต่รัฐบาลควรจะลงพื้นที่ไปดูให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ว่ายังมีพื้นที่อีกด้านหนึ่งที่เหมาะสมกว่าและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com
Credit รูปภาพ www.chillpainai.com

มนตรี   บุญจรัส

ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com