น้ำ

“น้ำ” สิ่งเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม

น้ำ ถือเป็นปัจจัยหลักและสำคัญมากในการทำการเกษตรไม่ว่าจะยุคสมัยไหนๆน้ำก็ยังสำคัญแต่เกษตรกรบางท่านอาจมองข้ามความสำคัญของน้ำแต่มองที่ผลประโยชน์คือการทำให้พืชผัก พืชสวน นาไร่งามเท่านั้นจึงลืมสังเกตสิ่งที่ปะปนมากับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนที่มาจากธรรมชาติหรือน้ำในคูคลองร่องสวนต่างๆ หากสังเกตดีๆมักจะมีสีขุ่น ตะกอนดินที่สะสมอยู่ปริมาณมาก โดยเฉพาะตะกอนดินเหนียว และจะต้องนำน้ำจากตรงนั้นมาผสมยาฉีดพ่นในสวน เกษตรกรหลายคนไม่เคยทราบเลยว่า ถ้าใช้น้ำที่มีตะกอนดินผสมยา ยิ่งตะกอนมากเท่าไรยิ่งทำให้ประสิทธิภาพของยาเคมีที่ใช้ลดน้อยลงเท่านั้น เนื่องจากสารเคมีจะสลายตัวเมื่อสัมผัสดิน (ตะกอนแขวนลอยในน้ำ)ซึ่งเป็นตัวทำลายฤทธิ์ของสารเคมีให้ลดน้อยลง

 

เพราะฉะนั้นการเลือกแหล่งน้ำที่ใสและสะอาดจึงสำคัญอย่างยิ่งที่เกษตรกรควรให้ความใส่ใจเพื่อผลผลิตและกำไรที่มากขึ้นวันนี้ผู้เขียนจึงอยากแนะนำวิธีง่ายๆสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีแหล่งน้ำที่สะอาดพอเพื่อนำมาผสมปุ๋ยยาหรือฮอร์โมนสำหรับฉีดพ่นเรือกสวนไร่นา คือรองน้ำใส่ภาชะหรือโอ่งทิ้งให้ตกตะกอน 15-20 นาที ก่อนนำน้ำมาผสมยาเพื่อฉีดพ่นป้องกันโรคแมลงหรือเพิ่มธาตุอาหารทางใบแทนหว่านปุ๋ยให้ทางดิน หากพบว่าน้ำที่นำมาผสมยามีฤทธิ์หักล้าง ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยยาหรือฮอร์โมนที่เคยนำมาฉีดพ่นอย่างแต่ก่อน ลองใช้ซิลิซิคแอซิค 5 กรัม ปรับสภาพในน้ำ 20 ลิตร ก่อนผสมสารจับใบ (ม้อยเจอร์แพล้นท์)และปุ๋ยยาหรือฮอร์โมน เพียงแค่นี้ก็ทำให้การฉีดยาหรือพ่นยาแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับเกษตรกรที่ต้องการผลผลิตที่ดีมีคุณภาพถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และไม่ควรมองข้ามเพราะหากประสิทธิภาพของยาหรือเคมีที่ใช้คุณภาพไม่เต็มร้อยก็จะส่งผลกระทบตามมาอีกมากมายเลยที่เดียวค่ะ

 

 

 

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : [email protected]