กุ้ง, ประมง-สัตว์น้ำ

น้ำเน่า กุ้งลอยหัว ปลาตาย ไม่โตไม่กินอาหาร

fiogf49gjkf0d

ผู้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่มักมีปัญหาน้ำในบ่อเน่าเสีย
ออกซิเจนในน้ำลดลง ไม่เพียงพอต่อการหายใจ ทำให้ปลาและกุ้งตายยกบ่อได้ง่ายๆ
ภายในเวลาไม่กี่วัน น้ำเน่าในบ่อเสีย 95% มาจากการเศษอาหารที่ตกค้าง บวกกับมูลถ่ายออกมา
แม้ว่าจะเป็นแค่บางส่วนที่ตกค้างแต่ก็ส่งผลให้เกิดการเน่าเสียได้ ยิ่งปล่อยปลายปล่อยกุ้งหนาแน่นเท่าไรยิ่งก่อให้เกิดง่ายเท่านั้น
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยใช้เคมี ทำให้สารพิษตกค้างบนพื้นบ่อมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
ยิ่งผู้ที่เลี้ยงเป็นอาชีพ เลี้ยงเชิงพาณิชย์ในบริเวณบ้าน อย่างปลาคราฟ ปลาสวยงาม โอกาสน้ำเน่าเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา
ต้องคอยเติมออกซิเจน ถ่ายเทน้ำ เพื่อให้ปลามีสุขภาพที่ดี การเก็บน้ำเน่าเสียไว้นานๆ
ส่งผลให้ปลาติดเชื้อยกบ่อได้

fiogf49gjkf0d

ยิ่งเป็นกุ้งแล้วปัญหาที่พบเจอยิ่งมากกว่าปลาหลายเท่าตัว
เนื่องจากการกุ้งจะอ่อนแอ อ่อนไหว ตายง่ายกว่าปลา ปัญหาเพียงเล็กๆน้อยๆกุ้งทำให้ตายได้
สังเกตได้จากช่วงหลังๆ เกษตรกรจะนิยมเลี้ยงกุ้งขาวเพราะปัญหาน้อยกว่ากุ้งดำ เพราะกุ้งดำเลี้ยงผิด
ตัดสินใจผิดมีโอกาสเจ้งได้ง่ายๆเนื่องจากการลงทุนสูง ที่ผู้เขียนสัมผัสปัญหาที่เจอส่วนใหญ่มาจากน้ำเน่าเสียเหมือนๆกับปลา
แต่ปลาจะทนทานกว่ากุ้ง ดังนั้นถ้าน้ำเน่าเสียต้องแก้ไขให้รวดเร็วไม่เช่นนั้นกุ้งลอยหัวตายยกบ่อ
ที่มาของน้ำเน่าเสียไม่ต่างกัน 95
% มาจกอาหารที่ตกค้างในบ่อ

ปัญหาน้ำเน่าเสียในบ่อสร้างความหนักใจให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาไม่น้อย
บางบ่อบางฟาร์มถึงขั้นเจ้งไปเลยก็มี การนำจุลินทรีย์บาซิลลัส
MT มาย่อยเศษอาหาร
ขี้กุ้ง ขี้ปลาบนพื้นบ่อสลับกับการหว่านไคลน็อพติโลไลท์ จับแอมโมเนีย
ร่วมกับการตีน้ำให้ออกซิเจน เนื่องจากน้ำที่เน่าเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาเกิดจากจุลินทรีย์ภายในบ่อย่อยสลายไม่สมบูรณ์จึงก่อให้เกิดของเสียเน่าเสียขึ้น
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดก็คือนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปย่อยสลายแทนที่เพื่อให้ของเสียต่างๆ
ถูกย่อยสลายโดยสมบูรณ์ ดังนั้นน้ำที่เสียอยู่ก็จะกลับกลายเป็นน้ำดี
มีออกซิเจนสูงตามปกติ ทำให้สุขภาพปลากุ้งที่เลี้ยงดีขึ้น เจริญเติบโตเร็ว
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้างในตัวสัตว์ พื้นบ่อ
ผู้บริโภคปลากุ้งก็ปลอดภัยไปด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680-2) หรือผู้เขียน (081-3983128)

เขียนและรายงานโดย : ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.
2557  เสนอแนะติชมได้ที่
email :
thaigreenagro@gmail.com