จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

น้ำเค็มกระทบทุเรียนเมืองนนท์

ครับ สวัสดี เพื่อนๆ ชาวเฟสบุ๊ก  ชาวยูธูปทุกท่าน นะครับ   วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับทุเรียน นะฮะ ต้นทุเรียนก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ การใช้น้ำ

เค็มไปรดแล้วก็เกิดอาการที่ผิดปกติ ทีนี้ก็นะครับเรา ก็จะมาดูว่าเราปลูกพืช  นะครับ ปลูกทุเรียนไปแล้ว นะครับ เรามีปัญหาเวลาเราไม่ได้รดน้ำ ตรวจดินห รือ วัดค่า

PH อะไรต่างๆ นานา นะครับ เราก็จะมี ปัญหาในเรื่องของเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆ กับต้นทุเรียนของเราแล้ว เราก็จะไม่รู้ข้อมูล นะฮะว่า แอ๊ะ มันมาจากปุ๋ย

ยาเคมี อะไรต่างๆ นะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเกษตรกรของที่ได้โทรศัพท์มา แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราในวันนี้ นะครับ จึงเป็น สมมุติฐาน นะครับ ที่เราอยาก

จะเอามาแชร์เอามาแบ่งปันเพราะว่า คุณ.ภาสกร เนีย คลองชลประทาน นะครับ ซึ่งจ.นนท์บุรี ก็จะใช้น้ำจากแม่น้ำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา นะครับ แต่จากสถานการณ์

ที่ภัยแล้ง นะครับ ทำให้น้ำ ทะเล หนุ่นลึกเข้ามา มากขึ้นมากขึ้นทุกทุกปี นะครับ แล้วก็คงน้ำเค็มเวลาช่วงที่ น้ำในลุ้มน้ำเจ้าพระยานั้นลด เขาก็ไหลทวน ย้อนขึ้นมา

เรียกว่าน้ำทะเลหนุน นะครับ บางทีย้อนเข้ามาแล้วก็ถูกปล่อยหรือไหลไปตามคลองชลปทาน นะครับ ก็เข้าไปในแหล่งน้ำคลองส่งน้ำ ไปตามคลองใส้ไก่ นะครับ แล้ว

ก็คงไปตกค้าง แล้วก็ไปอยู่ตามสวน ตามท้องล่อง น้ำเค็มก็จะมี ปริมาณของเกลือที่เรียกว่า โซเดียมเป็นเกลือที่ไม่มีผลดีต่อ ต้นทุเรียน นะครับ ทำให้พืชในปกติแล้ว

เขาจะไม่ชอบเค็มอยู่แล้ว นะฮะ เพราะฉะนั้นเวลาปลูกพืชโดยเฉพาะพืชไร่ ไม่ผลมากกว่า 90%ที่ ไม่ใช่พืชทนเค็ม เนีย นะครับ ก็จะมีปัญหาอาการใบไหม้ เราะฉะนัน

ต้องตรวจค่าความเป็นกรดนี้ จำง่ายๆว่า เปรี้ยว นะครับ ด่างนี้ ฝาจ เค็มก็ เกลือ เมื่อประมาณซัก 10กว่าปีที่แล้ว เนีย นะครับ มีเกษตรกรแถว จ.ปทุมธานี นะครับ แกไป

ได้ข้อมูลมา ผิดผิดมาจากเพื่อนครับ บอกว่า เกลือแก้ดินเปรี้ยว ในนาปทุม แกไปซื้อ เกลือแกรนแถว สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นะครับนำมาหว่านในแปลงนา ปทุม

ธานี ก็พยามที่จะอธิบายแนะนำ แต่แกก็คิดว่ามันดี นะครับ โดยคนจะไปสมมุตติฐาน การใช้เกลือที่ แดด นะครับ แถวนาเกลือที่เอาไปหว่านในสวนส้มโอ ในลิ้นจี่ แถว

อัมพวา แล้วมันรสชาติ ซึ่งมันเป็นคน ระยาแกรง แกรงก็คือ โซเดียมออไลน์/โซเดียมที่มีปริมาณ มากเนีย จะทำให้พืชตาย กรณีนี้ก็มีอีก ตัวอย่างนึง นะครับ

จ.สมุทรปราการ ที่เมืองโบราณ คือในสมันด่อนนั้นเมืองโบราณคือก็จะมีการขุดพื้นที่นะครับ  เพื่อทำเป็นแหล่งน้ำ นะครับ แต่เมืองสมุทรปราการ ก็ติดกับทะเล นะฮะก็

จะเป็นช่วงฤดูกาล นะครับ  ที่มีน้ำทะเล ซึ่งหนือหนุนเข้ามา คนสวน คนงานเวลา รดน้ำเข้าไป ปกติรดในช่วงหน้าฝน นี้ ไม่มีปัญหาเพราะช่วงหน้าแล้ว น้ำใน คลอง ใน

คลู ที่ขุดรอก  ทับถม แล้วก็สร้านเมืองโบราณ เมืองโบราณ หมายความว่า เอาสิ่งสถานที่สำคัญทั่งประเทศชอง สมัยตั้งแต่ เสี่ยเล็ก วิริยพรรณ นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของ

เบนซ์ ชลบุรี ประกอบรถยนต์ เจ้าของ วิริยะประกันภัย เจ้าของช้างสามเศียร จ.สมุทรปราการ ก็เป็นอภิมหาเศรษฐีในสมัยนั้น ปัจจุบัน ก็มาเป็นรุ้นะครับ รุ้นลูกนะครับที่

บริหารจัดการต่อ นะฮะ ก็มีเงินมากมายสร้าง เขาพระวิหารสมัยที่ยั้งเป็นของไทย นะฮะ คนไทยที่อยากจะดูเขาพระวิหาร แบบใหญ่ 3.4 ก็ไปดูได้ นะครับ และก็เอา

พวกปราสาทภูเขาหินพนมรุ้ง นะครับ พระธาตุดอนสุเทพ อะไรต่างๆเนีย ก็จะมี และเขาก็จะปลูกแหล่งพันธ์ไม้เยอะเยาะมากมาย ต้นไม้ก็จะเยอะ นะครับ เวลาปลูก

แล้วก็รดน้ำ นะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนีย เอาน้ำในคลอง รดขึ้นมาแล้ว ต้นคลองก็ใบไหม้ แล้วก็พืชในเมืองโบราณนั้นใบไหม้เกือบทั้งเมือง ประมาณ 700 กว่าไร่ ก็ทำให้

พืชมีปัญหา แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุ ไปให้นักวิชาการต่างๆมาดูให้ เกษตรตำบล เกษตรอำเภอมาดู ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร นะครับ คิดว่าเป็นเชื้อรา ทางใบมั่งครับ อะไร

ต่างๆหรือจะดินเปรียวดินกรด ก็ปรากฏว่า เราลองไปดูแล้วก็ทดสอบ ในสมัยนั้นพอดีเรามีเครื่งมือตรวจวัด กรด ด่าง แล้วก็ เค็ม แล้วก็ แอมโมเนียนะครับ เพราะว่าในยุ

คสมัยนั้นเราก็ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง กุลาดำแถว จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทร์ นะครับจึงทำให้เรามีเครื่องมือที่ ไปวัดค่าความเค็มของน้ำในเมืองโบราณ

ได้ แบบทันท่วงที นะครับ แล้วก็สังเกตดู แอ๊ะเวลาเอาน้ำมารดแล้ว รุ้งเช้า แค่นั้น นะฮะ พืชมีอาการใบไหม้ วิธีการแก้เราก็ต้องซื้อน้ำจืด เพื่อมาทำละลายมาเจือจาง

นะครับ ตอนนี้สวนทุเรียนของ สวนของคุณ.ภาสกร นะครับ มีเจ้าหน้าที่เอาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่แน่ใจว่า นามสกุลอะไร นะครับอยู่บ้านเลขที่ 264 ม. 2 ต.ปากเกร็ด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อันนี้เราก็เข้าส่ง ทีมงานเข้าไปให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้น้ำจืดละลายหรือเจือจางเกลือที่อยู่ในดินต้อง ใช้วิธีการ ดรอบ แล้วต้องดูอาการ

นะครับ ว่าเกลือในดินนั้น เวลาที่พืชดูดขึ้นไปสะสม ที่ผนังเซลล์ จะมีมากน้อยแค่ไหน  จะถึงกับทำให้ทุเรียน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ในประเทศหรือน้องๆ ระดับโลกด้วยซ่ำ

ว่า เป็นทุเรียน ที่อร่อยที่สุดของประเทศไทย นะครับ ก็ซึ่งเปรียบเทียบ มูลค่า นะครับ ก็ข้องข้างสูงอยู่ นะครับ อันนี้คือเบี้องต้น นะครับ เราก็จะใช้ตัวน้ำ ทำกันกับเหมือง

โบราณ นะครับ ส่วนในเชิงของเคมี นะครับ หรือ ทางเครค้อน  จะใช้ตัวหินแร่ภูเขาไฟที่ บวกกับ ฟอสโฟร ยิปซั่ม ที่มีแคลเซียม ฟอลเฟต มี ฟอสฟอรัส นะครับ เราต้อง

การตัว แคลเซียมไบออฟ ปะจุของ แคลเซียมนั้นไป ผลักดัน ตัวโซเดียมที่เป็น เอเอ บวก นะครับ เพื่อลดแรงเสียดทานและก็ตัว แคลเซี่ยม ซัลเฟต หรือ ยิปซั่มนี้ก็จะ

เป็น ตัวที่ทำให้ดินนั้นทำปฏิกิริยากับดินให้กลับมา มีความจืด หรือมีความเค็มน้อย ลง นะครับ ก็จะเป็นตัวที่ใช้แก้ทางกันด้วยส่วนหนึ่ง นะครับ แล้วก็มีรายงานวิจัย ของ

เรสกาน๊อป นะครับ ในหนังสือเรื่อง ซิลิค้อนอินเอกิคอสเจอร์ เป็นหนังสือที่ ด๊อกเตอร์ ทั่งโลกเข้ามา ประชุมสุมหัวทำงาน วิจัย รีเสริฐเกี่ยวกับ เรืองของการใช้ สิริก้า

หรือ ซิลิก้อน นะครับ ในพืชหลากหลายชนิดทั้วโลก นะฮะ เมื่อก่อนนี้ก็จะทดสอบ วิจัย ในเรื่องของ ทำให้เซซลืแข็งแกร่งแข๋งแรงจาก ซิริก้า ปัจุจุบันนี้ทดสอบไปจนถึง

ขั้นว่าพืชที่มีซิลิก้า หรือ ซิริก้อนสูงสามารถที่จะทนอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด และดินเค็มได้ นะครับ หลักการที่นี้เราก็ใช้ที่เมื่องโบราณ ในอดีดด้วนเช่นเดียวกัน นัครับ

ในเวลานี้เมื่อก่อนบ้านทรงที่เป็นทิศเหนือของเมือง นะฮะทรงทิศเหนือก็จะเป็นหมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านเมืองเหนือ มีพระธาตุ ดอยสุเทพ  มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลัก

ษณ์ ทางทิศเหนือนี้ อยู่ แล้วเขาจะปลูกต้นสัก ปลูกเท่าไรก็ ต้นสักก็ตาย นะครับ แล้วก็พยายามเอาเทคนิคใช้ แกรบ หนาๆ กับอิฐนะครับ รองก้นหลุม แล้วใช้หินแร่ภู

เขาไฟ พวกภูไมท์ซัลเฟต และใช้วุ้น โพลิเมอร์ สารอุ้มน้ำ เพื่อให้น้ำความชื่นซึมซาบเเกรบแล้วเวลา ไอเค็มจากดินขึ้นมา ก็จะมาติดความชื้น นะครับเหมือน ไอน้ำมา

เจอความเย็น ก็จะกลายเป็นหยดน้ำปรับไปสู่ ใส้ตระเกรียง หรือลงดินที่เรียกว่า “เคทพีเรอรี่ทิ้ว “แล้วค่อยเอาต้นหล้า ต้นสักวางแล้วก็คลุมดิน นะครับ ก็ปรากฏว่า ทำ

ให้ต้นสักทองนั้นเจริญเติบโตและพืชอื่นเนียร์โตดีมากกว่าการใช้ที่ไม่มีการใช้เทคนิค จากไทยกรีนอะโกรของเราเข้าไป นะครับ เพราะฉะนั้น ในสเต็ปต่อไปเนีย

นะครับ คาดว่า เดี๋ยวเราจะไปตามติดสถานการณ์ ของคุณ.ภาสกร นะครับว่าถ้าจะปลูกใหม่ นะครับ หรือต้นที่โคม่า หนักๆ เราก็จะเข้าไปให้ข้อมูลให้คำแนะนำ นะครับ

ว่าอาจจะต้องมี แกรบดิบเนีย เข้าไปรองก้นหลุมปลูก นะฮะเล้วก็ใช้ หินแร่ภูเขาไฟเป็นตัวช่วย พวกภูใมท์ซัลเฟต/ภูไมท์ซัลเฟอร์ และที่สำคัญอาจจะต้องมีสารอุ้มน้ำ

โพลิเมอร์ นะครับ เพื่อรองรับ ตุ่มให้มีน้ำจืดกิน อย่างต่อเนื่องในช่วง ต้นเล็กๆอยู่ นะครับ แล้วจะปรกคุมด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ขี้หมู ปุ๋ยชีวภาพ แล้วก็ดินชั้นล่างแล้วก็

ค่อยว่ากับอีกทีนึง นะครับ ส่วนเรื่องของน้ำเค็มนั้นเป็นเรื่องที่แก้ยากมาก นะครับ การแยกเกลือออกจากน้ำ นะฮะ เท่าที่ เราทราบข้อมูลนี้ เรื่อง วอเตอร์อินเวสเตอร์

แยกนำเค็มและน้ำจืดออกจากกัน เนียมูลค่าเป็นล้านๆบาท หรือหลายสิบล้านบาท นะครับ อันนี้ก็ต้องดูว่านะฮะ ต้องไปดูพื้นที่ ครั้งหนึ่งของ นะครับ

คุณ.ภาสกร เนีย ว่ามีเหล่งน้ำจืดที่อื่นไหม นะครับ หรือจะจำเป็นต้องใช้ บ่อพักน้ำนะครับ บ่อพักน้ำเพื่อให้ความเค็ม ระเหยหรือ ระเห็จ ออกไป หรือใช้ตัว หินภูเขา

ไฟหว่านเพื่อ ดรอบ ความเค็มได้หรือไม่ อันนี้เดี๋ยวคงจะต้อง ค่อยๆดูว่าพื้นที่เขามีแหล่งน้ำหรือไม่อย่างไร นะครับ ก็คงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป แล้วก็วันนี้ถือว่าเอา

ปัญหาส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆ นะครับ ผมคิดว่าใม่ว่าจะเป็นด่านแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำจ้ำพระยา แม่น้ำบางประกง นะครับ อีกหลายๆที่ ที่มีปัญหาน้ำทะเลหนุนเข้ามาเนีย

ก็จะเกิดปัญหาน้ำเค็มขึ้นได้นะครับ ดังนั้นเนีย นะครับ ก็คงต้อง เอ่อ ค่อยๆติดตาม แล้วก็ดู ถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ พอดี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ให้มาดูนะครับก็คือสวน

ของคุณ ด๊อกเตอร์ ภาสกร  ฐิติธนาวนิช นะครับ ซึ่งเป็นข้าวของสวนทุเรียนเมืองนนท์ เดี๋ยวคาดว่าทางเจ้าหน้าที่ของเรา ค่อยๆ เข้าไปช่วยดู นะฮะ จำไม่ผิดรู้สึกท่าน

จะเป็น รองนายกเทศบาลเมือง ปากเกร็ดด้วย  นะครับ และก็คงจะลองดูว่า จะช่วยคุณ ภาสกร ได้มากน้อยเพียงใดนะครับ วันนี้ผมคงรบกวนเวลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้

นะครับ ผู้ที่ต้องการติดตามข้อมูล อะไรต่างๆ ของไทรกรีนอะโกร นะฮะ สามารถเข้าไปดูได้ ทางเวอร์วายเว็บ ดอท ไทยกรีนอะโกร ดอทคอม เว็บไซต์ นะครับ และก็

ทางช่อง ยูธูป ไทยกรีนอะโกร ชาเเน้ว นะครับ แล้วก็ ต้องการติดต่อ นะครับ ข้อมูลสินค้า ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อ ติดต่อผ่าน ไลน์แอด นะครับ ID ไลน์คือ แอด

ไทยกรีนอะโกร นะครับ แอดไทยกรีนอะโกร หรือ ฮอตไลน์ สายด่วน คอเซ็นเตอร์ 084+5554205-9 -084+5554205-9 นะครับ ผม .มนตรี บุญจรัส

และทีมงาน ขออนุญาต ลา ไปก่อน นะครับ สวัสดีครับผม