การเกษตร, ข่าวเกษตร

นำสายนํ้า แห่งพระเมตตา สู่การรับรู้ของประชาชน..

 ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการ
ในชื่อชุด
2 กษัตริย์นักพัฒนาหัวข้อ
สืบสาน รักษา ต่อยอด”   เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ
บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
 โดยนิทรรศการจะแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของทั้งสองพระองค์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยาก
และให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงน้อมนำ พระราชกรณียกิจ
ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ สวัสดิการสังคม การเกษตร สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ไปดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์
เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และขยายผลต่อยอด

            ภายในนิทรรศการ 2 กษัตริย์นักพัฒนาจะประกอบด้วย
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการทหาร ด้านสังคมสงเคราะห์
ด้านการพัฒนาการเกษตร ด้านการต่างประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านศาสนา
ด้านการศึกษา สำหรับด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
สายน้ำ
แห่งพระเมตตา
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ จำนวน 15 โครงการ

 ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ จังหวัดจันทบุรี
 2. โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทรนองตอนบน จังหวัดจันทบุรี 3. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมท่อส่งน้ำ จังหวัดอุดรธานี 
4. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินพร้อมอาคาร จังหวัดบึงกาฬ 
 5. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
จังหวัดบึงกาฬ
   6.
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮ จังหวัดมุกดาหาร
 7. โครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำและการขุดลอก
จังหวัดขอนแก่น
 8. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง
บริเวณบ้านนาเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
   9.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาโก้ง จังหวัดเชียงราย10.
โครงการก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพะเยา
 11.
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 12. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย จังหวัดเชียงราย13.
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก จังหวัดเชียงราย
  14. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดตาก และ 15. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบริเวณตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดสตูล ทั้งนี้
เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้
ในบริเวณนิทรรศการยังจัดให้มีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545-2559 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรมากกว่า
3.4 ล้านคน โดยหน่วยงานร่วมประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร
กรมการข้าว กรมปศุสัตว์พร้อมการจัดแสดงโมเดลแสดงถึงผลสำเร็จจากโครงการคลินิกเกษตร
ตลอดจนแอพพลิเคชั่น
สุขพอที่พ่อสอนและ
สุขแท้ที่แม่ให้รวมทั้งการจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์
อีกด้วย.

ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่30/8/2560

เวปที่มา https://www.dailynews.co.th/agriculture/594889

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *