การเกษตร, ข่าวเกษตร

นำ‘ศาสตร์พระราชา’หนุนประชารัฐ กรมชลบูรณาการสร้างฝายต้นน้ำให้เกิดประโยชน์ทุกด้าน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน
ได้น้อมนำ
ศาสตร์พระราชา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ในเรื่องฝายชะลอความชุ่มชื่น หรือ ฝายต้นน้ำ (
CHECK DAM) มาขยายผลดำเนินงานในพื้นที่ต้นน้ำต่างๆอีกด้วย
ซึ่งการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าได้เป็นอย่างดี
และช่วยเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินที่แห้งแล้งให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้
ดั่งพระราชดำรัสว่า
  “……ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด
โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น
แบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ
เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วน
โดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง…….ควรสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามร่องน้ำเพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำและเก็บกักน้ำสำหรับ
สร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำ….

สำหรับการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่นหรือฝายต้นน้ำนั้น
กรมชลประทานจะดำเนินงานในลักษณะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในลักษณะฝายประชารัฐ
โดยกรมชลประทานจะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างฝายต้นน้ำตามหลักวิชาการ
เพื่อให้ฝายที่สร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้จริง มีความคงทนถาวร
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมทั้งยังช่วยจัดหางบประมาณสนับสนุนในบางส่วนอีกด้วย

รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวต่อว่า
การออกแบบสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่นหรือฝายต้นน้ำนั้น
มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะและจะความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น
ฝายไม้ ฝายหินก่อ ฝายหินเรียงแกนดินเหนียว ฝายหินเรียงแกน คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) ฝายกล่องเกเบี้ยน เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของฝายต้นน้ำ
นอกจากจะชะลอน้ำให้อยู่บนพื้นผิวดินและซึมลงในดินมากขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้น
ทำให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว
ยังช่วยสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก ช่วยลดการพังทลายของดิน
และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย
นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร
และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของประปาภูเขาในพื้นที่ทุรกันดารอีกด้วย

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 29/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/288630

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *