เกร็ดเกษตรเบ็ดเตล็ด, สาระน่ารู้

นักเพาะเห็ดชอบ “เสือน้อย 100 กรัม”

เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมืออาชีพ เมื่อทำการเพาะไปสักระยะหนึ่งประมาณสองสามปี ก็จะเริ่มพบกับปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายออกมาท้าทายความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ราเขียว ราดำ ราเมือก แมลง ไร ศัตรูเห็ด ฯลฯ

เนื่องด้วย “เหตุ” เกิดจากการเพาะเห็ดอย่างต่อเนื่อง เศษของขี้เลื่อย กากเห็ด ความชื้นแฉะ ต่างๆที่มีหมักหมม สะสมอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้…ก็คืออาหารของ โรค แมลงศัตรูเห็ดนั่นเอง…..อาหารที่สะสมหมักหมมอย่างต่อเนื่อง….แน่นอนล่ะครับ…โรคแมลงศัตรูที่ชอบก็มาอยู่อาศัย….

ดังนั้นในช่วงที่เกิดการรับรู้ของโรคแมลงศัตรูเห็ด….เข้ามาอยู่อาศัย ก็จะเกิดปัญหาแก่ผู้เพาะเห็ด คือโรคแมลงศัตรูเห็ดเหล่านี้นอกจากจะกัดกินทำลาย…เศษซากก้อนเชื้อเก่า หรืออาหารที่ใช้เพาะเห็ดเก่าอย่าง ฟาง, เปลือกมัน, ทะลายปาล์ม ฯลฯ ก็ย่อมจะแพร่กระจายขยายออกมาสร้างเสียหายกับดอกเห็ดที่กำลังเพาะอยู่ในขณะนั้นด้วย…อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การป้องกันดูแลรักษาอย่างมืออาชีพ จึงมีความจำเป็น….จึงเกิดการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในฟาร์มเห็ด หนึ่งในนั้นก็มีสายชีวภาพอย่างกลุ่ม จุลินทรีย์ที่ใช้ในฟาร์มยุคบุกเบิกที่พัฒนาโดยท่านอาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ ก็คือ บีเอสพลายแก้ว, บีทีชีวภาพ ,ไมโตฟากัส….

 

      

 

และต่อมาก็พัฒนาให้ได้มาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรต้องการ คือ ผ่านการจดทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร, ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ LD50, ทำแปลงทดสอบภาคสนาม, ทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จนพิสูจน์ได้ว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลามากถึง 10 เท่า และต้องพัฒนาต่อไปจนได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่ มีใบรับรอง (Certificate) สามารถนำไปใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้รวมไปถึงมาตรฐานระดับยุโรป อเมริกาคือ IFOAM

ปัจจุบันการใช้งานของ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็นลำดับในวงการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนักเพาะเห็ดที่มีการใช้ “ไบโอเซ็นเซอร์ BioCensor” ในการนำไปรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราเขียว ราดำ ราส้ม ฯลฯ การใช้ “ไบโอแทค (Biotact)” ปราบหนอนแมลงวัน แมลงหวี่ในฟาร์ม, การใช้ “คัทออฟ “Cut off)” และ “ฟอร์แทรน (Fortran)” ในการปรับแมลงศัตรูเห็ดชนิดต่างๆ ….

แต่เนื่องด้วยพื้นที่การเพาะเห็ดของของเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นแปลงใหญ่เหมือนเกษตรกรที่ทำสวนทำไร่ ดังนั้นปริมาณการใช้จึงน้อยกว่า การที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่จึงเป็นปัญหาต่อเกษตรกรบางพื้นที่ เนื่องด้วยส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้เทคนิคการหมักขยายเพื่อลดต้นทุน…..แต่ละครั้งใช้เพียงนิดเดียว เพียง 5 – 10 กรัม (ต้องนำไปหมักขยายกับนม, น้ำเต้าหู้, หรือมะพร้าวอ่อน) ต่อน้ำ 20 ลิตร

การที่ทาง ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ/บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด มีผลิตภัณฑ์ของ 5 เสือในขนาด 100 กรัมออกมา จึงทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจกันมากต่อนักเพาะเห็ด รวมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกโดยใช้พื้นที่ไม่มาก….

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายบริการ 0845554205 ถึง 9, ID Line : @thaigreenagro

 

        

 

มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสาreenagroรพิษ/บริษัทไทยกรีนอะโกรจำกัด www.thaigreenagro.com , ID Line : @thaigreenagro