สัตว์ปีก, ปศุสัตว์

นักวิจัย “วว.” เจ๋งผลิตอาหารเสริมไก่ เล็งขยายสู่ระดับโรงงานต้นแบบ

NULL

                    ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ นักวิชาการประจำฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เปิดเผยว่า ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ วว.ได้ศึกษาคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เก็บจากลำไส้ไก่ พบว่า จุลินทรีย์ในสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัส มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในไก่ได้เป็นดี คงทนต่อสภาวะที่เป็นกรดในระบบทางเดินอาหารของไก่ ทนต่อการย่อยของน้ำดี มีคุณสมบัติเป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติก วว.จึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหัวเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกเข้มข้นชนิดน้ำ และขยายการผลิตสู่ระดับโรงงานต้นแบบกำลังผลิต 200-1,000 ลิตรต่อสัปดาห์ เพื่อใช้เติมในน้ำดื่มสำหรับเลี้ยงไก่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ระดับฟาร์ม

fiogf49gjkf0d

  ดร.บัณฑิต ระบุว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่เนื้อรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก ตลาดส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยที่สำคัญ คือ สหภาพยุโรป สิงคโปร์ และฮ่องกง แต่ปัจจุบันคู่แข่งในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดในระยะเวลารวดเร็ว ผู้ประกอบการจึงต้องผสมยาปฏิชีวนะหรือสารสังเคราะห์สำหรับควบคุมเชื้อโรคในอาหาร ทำให้มีสารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่ ขณะที่ปัจจุบันประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค โดยห้ามมีสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะในเนื้อไก่ ดังนั้นการใช้โพรไบโอติกจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับทดแทนสารเคมีและสารปฏิชีวนะในการเลี้ยงไก่สำหรับการส่งออก เพื่อแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 13 ธันวาคม 2550
http://www.naewna.com/news.asp?ID=86536