โรคและศัตรูไม้ผล, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

นวัตกรรมผสมผสานภูมิปัญญาฯ พิชิตแมลงดำหนาม อย่างได้ผลและยั่งยืน

แมลงดำหนามเป็นศัตรูมะพร้าวที่ร้ายฉกาจตัวหนึ่ง
เข้าทำลายและอาศัยกัดกินยอด ใบอ่อนของมะพร้าวจนได้รับความเสียหาย
ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ปริมาณลดลง เนื่องจากเป็นโรคหัวหงอก
การเข้าทำลายเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเต็มวัยเข้าวางไข่ บริเวณใต้ใบที่ยังไม่คลี่
จากนั้นประมาณ 5วัน ก็ฟักเป็นตัวหนอนสีขาว มีลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมาจากลำตัว
ขบวนการทำลายก็เริ่มขึ้น จนกระทั้งเข้าดักแด้และหยุดทำลายระยะนึง
หนอนและตัวเต็มวัยจะกัดกินยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ โดยจะซ่อนตัวในใบอ่อนที่พับอยู่
แล้วค่อยๆเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆจนหมดทั้งใบ ขาวโพลนทั้งต้น “หัวหงอก”
ดังนั้นระยะตัวหนอนจึงสำคัญที่สุด รุนแรงกว่าระยะตัวเต็มวัย
โดยเฉพาะพื้นที่มีอากาศแห้งแล้ง ขาดน้ำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แมลงดำหนาม   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แมลงดำหนาม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไข่แมลงหนามดำ

การกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว 1)ถ้ามะพร้าวต้นเตี้ย
ให้ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินแล้วเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยเผาทำลาย
2)เลี้ยงแตนเบียนแมลงดำหนาม ไว้ในสวนมะพร้าว จะช่วยทำลายหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวได้
3)ฉีดพ่นด้วยสารสกัดมาร์โก้ซีด 300ซีซี. ต่อน้ำ 200ลิตร เพื่อยับยั้งการเข้าทำลาย
ก่อนฉีดพ่นด้วยคัทอ๊อฟ 250กรัม บวกกับฟอร์แทรน 250กรัม และไทเกอร์เฮิร์ป 250กรัม
ต่อน้ำ 200ลิตร สลับกับไบโอแทค 500กรัมต่อ 200ลิตร เว้นระยะห่างกัน 2-3วันครั้ง
ฉีดพ่นซ้ำๆ 2-3 รอบ จนกระทั้งอาการระบาดลดลงสู่ภาวะปกติ
แล้วค่อยปรับเปลี่ยนช่วงระยะการฉีดพ่นจาก 2-3วันครั้งเป็น 7วันครั้ง
หรือตามความเหมาะสมเพื่อควบคุมการระบาด ก่อนฉีดพ่นยา
ฮอร์โมนหรือปุ๋ยทุกครั้งควรปรับสภาพน้ำด้วยซิลิซิค แอซิค
และม้อยเจอร์แพล้นท์(สารจับใบ) เพื่อเสริมประสิทธิภาพฤทธิ์ยา ฮอร์โมนต่างๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2 หรือผู้เขียน
081-3983128 สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line
Center : tga001, tga002, tga003, tga004 ***
สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มาร์โก้ซีด ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฟอร์แทรน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไทเกอร์เฮิร์บ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไบโอแทค กำจัดหนอน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซิลิสิค แอซิด ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ม้อยเจอร์แพล้นท์

เขียนและรายงานโดย
: นายเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชม
email : thaigreenagro@gmail.com