นกและสัตว์ปีกอื่นๆ, สัตว์เลี้ยงน่ารัก

นกแว่นสีเทา ไก่ฟ้าไทยที่เลี้ยงให้เชื่องได้และมีสีสันคล้ายกับนกยูง

NULL

                นกแว่นสีเทา หรือบางคนเรียกว่า นกแว่นเหนือ จัดเป็นไก่ฟ้าไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามคล้ายกับนกยูง ถึงแม้จะเป็นนกป่าแต่ถ้านำมาเลี้ยงตั้งแต่รุ่นลูกในกรงสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้และจัดเป็นไก่ฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ อย่างกรณีของคุณนฤชิต ชาวบ้านหินปิด อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลี้ยงไก่ฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มาถึงขณะนี้เป็นเวลาประมาณ 13 ปี เหตุผลที่ฟาร์มแห่งนี้ตัดสินใจศึกษาและเลี้ยงไก่ฟ้าอย่างจริงจังเนื่องจากมีข้อมูลว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย มีการให้น้ำและอาหารวันละมื้อเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นสัตว์ในกลุ่มของไก่ฟ้าจะมีลักษณะเด่นในเรื่องของสีสันที่สวยงามและมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ ปัจจุบันฟาร์มที่คุณนฤชิตเป็นผู้จัดการมีการเลี้ยงไก่ฟ้ามากถึง 30 สายพันธุ์ และมีจำนวนกรงเลี้ยงมากถึง 300 กรง

fiogf49gjkf0d

                คุณนฤชิตได้เล่าถึงลักษณะประจำพันธุ์ของนกแว่นสีเทาว่าเป็นนกขนาดกลางถึงใหญ่ มีขนาดความยาวของลำตัวประมาณ 55-75 เซนติเมตร เป็นนกที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณเทือกเขาหิมาลัย สำหรับประเทศไทยจะพบบริเวณป่าทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ชอบอาศัยตามป่าดงดิบแล้วและป่าดงดิบเขาที่ระดับความสูงเฉลี่ย 600-1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในธรรมชาติเป็นนกที่ชอบอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตัวผู้จะมีขนทั่วไปเป็นสีเทาและมีจุดเล็ก ๆ สีขาวแซมอยู่ทั่วไป ส่วนของลำตัว ปีกและหาง จะมีดวงขึ้นเป็นแววสีม่วงแดงรอบ ๆ แววจะมีขอบสีเหลืองเมื่อถูกแสงแดดสีจะแวววาวสดใสมากสำหรับตัวเมีย ส่วนของลำตัวจะมีสีเข้มกว่าตัวผู้แววจะมีขนาดเล็กกว่าและสีไม่สดเท่ากับตัวผู้อาจจะกล่าวง่าย ๆ ว่านกแว่นสีเทาตัวผู้จะสวยกว่าตัวเมีย

                คุณนฤชิตบอกว่าถ้าคนนำเอานกแว่นสีเทามาเลี้ยงให้เชื่องได้ จากการสังเกตยังพบว่าตัวผู้จะคอยคลอเคลียตัวเมียอยู่ตลอดเวลา จะคอยจิกอาหารป้อนตัวเมีย มีนิสัยเหมือนสุภาพบุรุษ จากการศึกษาถึงช่วงอายุของการผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ปริมาณการออกไข่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ โดยเฉลี่ยแล้วการออกไข่ประมาณ 8-16 ฟองต่อหนึ่งฤดู ฤดูกาลผสมพันธุ์จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม ปัจจุบันคนไทยรู้จักและเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงไก่ฟ้ามากกว่าแต่ก่อนมากและนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น ผู้เลี้ยงจะต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นว่าไก่ฟ้ามีโรคชนิดเดียวกับสัตว์ปีกทั่วไป จะต้องมีระบบการเลี้ยงที่ดี เอาใจใส่ในเรื่องน้ำ อาหารเสริม วิตามิน และยารักษาโรค ที่สำคัญจะต้องหมั่นดูแลเรื่องความสะอาดของกรงเลี้ยง ราคาซื้อขายนกแว่นสีเทาถูก-แพงขึ้นอยู่กับอายุ ทั่วไปราคาคู่ละ 4,000-9,000 บาท

                เนื่องจากปัจจุบันยังมีไก่ฟ้าบางสายพันธุ์ที่ติดด้วยข้อกฎหมายที่ยังไม่เปิดให้มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ ทำให้ภาคเอกชนจะเลี้ยงไก่ฟ้าเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ไก่ฟ้าไทยบางสายพันธุ์เกือบจะสูญพันธุ์ไปจากป่าแล้วก็มี

ที่มา : ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. คอลัมน์ สัตว์สวย ป่างาม เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,736 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2549 หน้า 12.