โรคและศัตรูเห็ด, สารพันเห็ด

ที่มาของ…เห็ดไม่บาน หงิก ขอบดอกแตก ออกน้อย

เริ่มจากดอกเห็ดออกเป็นกระจุกซ้อนกันหลายๆดอก
ตั้งแต่ 5-10 ดอกขึ้นไป ซึ่งแต่ละดอกจะมีขนาดเล็กประมาณ 1-2 ซม.
บางดอกก็มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่ไม่เกิน 4 ซม. ที่สำคัญหมวกดอกไม่บานหรือไม่คลี่ออก
ก้านดอกเกิดเดี่ยวๆติดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีลักษณะของหมวกดอกปกติให้เห็น
ขอบหมวกหงิกงอหยักม้วนบิดไปมา ส่วนก้านดอกก็ค่อนข้างยาวบิดเบี้ยวไม่มีหมวกเห็ด
หรือมีก็ใหญ่ผิดปกติ เป็นกรวยคล้ายปากแตร ดอกเล็ก ไม่คลี่บาน
ส่วนสีนั้นยังคงมีสีขาว สีครีม และสีดำ ตามชนิดของเห็ดประเภทนั้นๆ
ลักษณะเช่นนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ความแปรปรวนของอุณหภูมิ
ความชื้นภายในโรงเรือน สูงๆต่ำๆไม่นิ่ง ซึ่งอาจเกิดรวมถึงเชื้อเห็ดอ่อนแอ
และคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไป
ไม่ได้เกิดจากโรคสาเหตุอย่างใดหรอก…สบายใจได้เลยครับ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เห็ดไม่บาน หงิก ขอบดอกแตก ออกน้อย   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เห็ดไม่บาน หงิก ขอบดอกแตก ออกน้อย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เห็ดไม่บาน หงิก ขอบดอกแตก ออกน้อย

จริงๆแล้วความผิดปกติของดอกเห็ดที่พบเจอเกิดจาก

1.อากาศ
ภายโรงเรือนที่เพาะเห็ดจะต้องมีช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอควรเปิดประตู
ช่องลมในตอนเช้ามืดเพื่อระบายอากาศ 1-2 ชั่วโมง
ป้องกันการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2.แสงสว่าง
ตรวจความเข้มของแสงในโรงเพาะให้เพียงพอต่อการพัฒนาเจริญเติบโตของดอกเห็ด(นางฟ้า)

3.ความชื้น
ตรวจเช็คเครื่องความชื้นภายในโรงเรือน ว่ามีความชื้นในระดับที่เหมาะสมหรือไม่
ปกติความชื้นสัมพันธ์ที่เหมาะสมช่วงเปิดดอกจะอยู่ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์
สูงต่ำได้ไม่เกิน 5-6 เปอร์เซ็นต์ ที่กล่าวอย่างนี้เพราะผู้เขียนรู้ดีว่าช่วงฤดูหนาวอากาศจะแห้ง
ความชื้นสัมพัทธ์จะต่ำ อันนี้ก็ต้องใช้ผ้าพลาสติกบุผนังโรงเรือนด้านในปิดประตู
ช่องลม ภายในโรงเรือนให้มิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นระเหยออก
การให้น้ำก็อาจจะต้องให้วันละ 3 เวลา (เช้า เที่ยง เย็น)
แต่ทั้งนี้ก็ต้องเช็คเกย์วัดความชื้นด้วยเป็นหลัก

4.สูตรอาหาร
ก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ผู้เขียนหนักใจเป็นพิเศษ เนื่องจากแก้ไขยากลำบากมาก
เพราะสูตรอาหารของแต่ละฟาร์มก็ไม่เหมือนกัน หรือเหมือนแต่ในอัตราที่ไม่เท่ากัน
บางฟาร์มอยากได้กำไรเยอะๆก็ใส่อาหารน้อยๆ ใส่ปูนเยอะๆ
แต่ทุกอย่างมันก็บ่งชี้ให้เห็นถึงอายุก้อนที่เปิดดอกว่าอยู่ได้กี่เดือน
มันคุ้มกับการลงทุนหรือป่าว อันนี้ถามถึงคนซื้อก้อนไปเปิดดอกครับ
ซึ่งจุดนี้ผู้เขียนคิดว่าคนทำก้อนทุกคน ทุกฟาร์มควรมองถึงใจเขาใจเราเยอะๆนะครับ
ไม่ใช่ว่าเน้นการตลาด เน้นโจมตีฟาร์มไม่ดีขายแพง ของฉันขายถูกกว่า
แต่ที่ไหนได้อาศัยลดส่วนผสมลง เพราะต้องการลดราคา
คนซื้อเขาก็ไม่รู้ซื้อไปเปิดดอกได้ 2 เดือน ดอกหมดแล้ว จริงๆแล้วก้อนเห็ด 1 ก้อน
หรือ 1 ชุด ควรเปิดดอก เก็บผลผลิตได้อย่างน้อย 5-6 เดือน
เมื่อคนเปิดดอกอยู่ได้คนทำก้อนขายก็อยู่ได้
Happy มีความสุขทั้ง 2 ฝ่าย
แบบนี้ดีมั้ยฝากให้คิดนะครับ ส่วนเกษตรกรท่านใด
สงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 02-9861680-2
หรือผู้เขียน 081-3983128 สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ชมรมฯสอบถามได้ที่
Hotline
สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003,
tga004 *** สินค้าคุณภาพ…ต้องตราใบไม้ลายธงชาติ เท่านั้น ***

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรือนเพาะเห็ด  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเห็ดที่เหมาะ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกเห็ดนางฟ้า

เขียนและรายงานโดย : นายเอกรินทร์
ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

เสนอแนะติชม email :
thaigreenagro@gmail.com