ประมง-สัตว์น้ำ

ทำความสะอาดพื้นบ่อก่อนปล่อยลูกสัตว์น้ำ

ช่วงนี้บ้านเราอากาศร้อนส่งผลโดยตรงต่อการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา เนื่องจากการจัดน้ำในบ่อยุ่งยากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดโรค เมื่อกล่าวถึงการจัดการน้ำถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากอยู่ไม่น้อย เพราะน้ำที่เลี้ยงมีผลโดยตรงต่อเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เริ่มตั้งแต่ความเค็มของน้ำ, pH ของน้ำ, ค่าอัลคาไลน์, ออกซิเจนในน้ำตลอดจนแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่า สาเหตุของกลิ่นเหม็นบนพื้นบ่อกลิ่นเหม็นบนพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลาที่เกิดจากการบูดเน่าของขี้ เศษอาหารที่ตกค้างย่อยไม่หมด บวกกับพื้นบ่อขาดออกซิเจน ซึ่งทำให้เกิดการรีดิ๊วซ์ซัลเฟอร์(S)ในดินให้กลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์(แก๊สไข่เน่า)

ให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าโดยการหว่านสเม็คโตไทต์ 20กิโลกรัมต่อไร่ให้ทั่วบ่อ ก่อนเปิดใบพัดตีน้ำเคล้าให้กระจาย จับกลิ่นแก็สให้ลดลงจนหายเหม็น ผ่านไปครึ่งชั่งโมงยังมีแก๊สหรือกลิ่นคุกรุ่นอยู่ให้หว่านทับลงไปอีก 10กิโลกรัมต่อไร่ ลดปัญหาปริมาณขี้กุ้งขี้ปลาและเศษอาหารโดยใช้บาซิลลัส MT 1กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ถังผสมน้ำสาดให้ทั่วบ่ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เปิดใบพัดช่วยตีน้ำเพิ่มแรงดันให้เชื้อกระจายผสมกับขี้กุ้งขี้ปลาทั่วทั้งบ่อให้เร็วขึ้น นอกจากนี้การตีน้ำยังช่วยเพิ่มออกซิเจนไม่เกิดการรีดิ๊วซ์ซัลเฟอร์ในพื้นบ่อให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ กลิ่นเหม็นก็ลดน้อยลง ขณะเดียวกันในบ่อเลี้ยงที่ออกซิเจนมากเพียงพอ ยังส่งผลให้ขบวนการย่อยสลายขี้กุ้งขี้ปลา เศษอาหารที่ตกค้างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680 -2) หรือผู้เขียน (081-3983128) Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ Line Center : tga001, tga002, tga003, tga004

เขียนและรายงานโดย : คุณเอกรินทร์ ช่วยชู (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
สอบถามเสนอแนะติชมได้ที่ email : thaigreenagro@gmail.com