โรคแมลงศัตรูพืช

ทางเลือกใหม่ใช้ “พืชมหัศจรรย์” ปราบแมลงศัตรูพืช

แนวทางการป้องกันกำจัดโรคแมลงในยุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่า มีความน่าตื่นเต้น ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในแนวทางแบบชีววิธีหรือสารชีวภัณฑ์  การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชจากภาครัฐก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เกษตรกรได้รู้จักแนวทางชีวภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ในเรื่องของการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ต้องยอมรับว่าพืชหรือสมุนไพรที่โดดเด่นมากที่สุดนั้นเห็นจะยังไม่มีอะไรเกินไปกว่า พืชมหรรศจรรย์ที่ชื่อว่า “สะเดา”  เพราะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาวิจัยให้การยอมรับเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อเทียบกับพืชอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดมันแกว สาบเสือ หางไหล หนอนตายอยาก ฯลฯ และข้อมูลยังบ่งชี้ว่า ยังมีสารอื่นๆ อีกมากมายในสะเดาที่เรายังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาให้ชัดเจน

“สะเดา” นั้นเชื่อว่ามาจากประเทศอินเดีย รัฐอัสสัม (Aasam)  และแพร่หลายมาทางประเทศไทย โดยผ่านประเทศพม่า กระจัดกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ และอาจจะมีการกลายพันธุ์มาเป็น สะเดาไทย และ สะเดาช้าง ที่ภาคใต้เรียกว่าต้นเทียม เนื่องด้วยการศึกษาไม่พบว่า “สะเดาไทย” นั้นมีแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนมาจากประเทศใด

 

 

การทดสอบและวิจัยพบว่า สารสกัดจากเมล็ดสะเดานั้นมีประสิทธิภาพต่อการปราบ หนอนกระทู้หอม หนอนใยผัก หนอนกระทู้หญ้า หนอนกระทู้ผัก หนอนแก้วส้ม หนอนบุ้ง หนอนปลอก หนอนม้วนใบ หนอนชอนใบ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อนและตั๊กแตน หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะผลมะเขือยาว หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนเจาะยอดคะน้า หนอนเจาะก้านคะน้า แมลงวันทองได้ผลดีเป็นที่เน่าพอใจ

ส่วนประสิทธิภาพในการปราบได้ในระดับปานกลาง ก็จะเป็นพวก เพลี้ยจักจั่นข้าว เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว แมลงวันเจาะดอก ไรแดง

ส่วนการทดสอบกับแมลงศัตรูพืชที่ได้ผลน้อยหรือแทบไม่ได้ผลเลยก็คือ พวก หมัดกระโดด มวนเขียว แมลงค่อมทอง ด้วงน้ำมัน ไรสนิม

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การใช้พืชมหัศจรรย์อย่างสะเดา นำเมล็ดมา 1 กิโลกรัม สับ โขลก บด ตำ ให้แตก แล้วนำไปแช่น้ำหนึ่งกะละมังหรือหนึ่งปิ๊บ ทิ้งไว้หนึ่งคืน รุ่งเช้านำมากรองด้วยผ้าข้าวบางผสมน้ำได้ 100 ลิตรนำไปฉีดพ่น ยิ่งถ้าใช้ร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชให้พี่น้องเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com