ปุ๋ยและฮอร์โมน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

ทองแดง

NULL

          ทองแดง เป็นจุลธาตุสำคัญอีกชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติคล้ายเหล็กในแง่การ ทำปฏิกิริยาได้สารเชิงซ้อน และถ่ายโอนอีเล็กตรอนในขบวนการเกี่ยวกับพลังงาน การสร้างโปรตีน การสร้างคลอฟิลล์ สารสีเขียวในพืช ความสมบูรณ์ของระบบผสมเกสรการพัฒนาเมล็ดและผลอ่อน การตรึงไนโตรเจน และการจับตรึงคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้สังเคราะห์แสง ทองแดงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างน้ำย่อยต่าง ๆ ในพืช และการสร้างลิกนินถ้าขาดทองแดงพืชก็จะไม่แข็งแรง

fiogf49gjkf0d

          ทองแดงในดินเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ เช่นแร่คาลโคไพไรท์ความเป็นกรด-ด่างของดินมีผลมากต่อการที่ทองแดงจะเป็นประโยชน์ต่อพืชในสภาพดินเป็นกรดอ่อนพีเอช 5.8-6.3 ที่ปรับดินให้เหมาะกับแร่ธาตุทั่วไปทองแดงก็เป็นประโยชน์ได้ดี ในดินที่พีเอชสูงจัดทองแดงจะแปรรูปเป็นละลายได้ยากในที่กรดจัดทองแดงก็เป็นพิษต่อพืช แต่ในที่กรดจัดจุลธาตุหลายอย่าง และแม้แต่อะลูมิเนียมก็ละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชอยู่แล้วการตรวจวัดกรดด่างของดินทุกปีหรือต้นฝนและปลายฝน จึงช่วยให้บริหารพีเอชของดินให้เหมาะที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.