การเกษตร, ข่าวเกษตร

ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง

fiogf49gjkf0d

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายกิจจา  ผลภาษี  ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. และอตีดอธิบดีกรมชล ประทาน นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ  มูลนิธิชัยพัฒนา นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชล ประทาน นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการ เกษตร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนในช่วงฤดูแล้งพื้นท่ีของเขื่อน 3 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสิทธุ์ และเขื่อนน้ำอูน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  เพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและแนวทางการบริหารน้ำในช่วงนี้   ด้วยทั้ง 3 เขื่อนเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักของภาคอีสาน และพบว่าในห้วงนี้สถานการณ์น้ำยังคงมีปริมาณที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีก่อน ทั้งเขื่อนลำปาวและน้ำอูน ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้อยกว่าปีก่อนซึ่งคงต้องงดการทำนาปรังในปีนี้ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมอุตุนิยม วิทยาและจังหวัดได้ร่วมกันหารือและเตรียมการรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งมาอย่างต่อเนื่อง การนี้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เปิดเผยในระหว่างตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบกับภัยแล้ง ณ หนองกองแก้ว ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ว่า ปีนี้มีข่าวว่าฝนน้อยและแล้ง พี่น้องประชาชนอาจจะเดือดร้อนก็เลยเป็นห่วง จึงได้จัดทีมออกมาเยี่ยมเยียน สุ่มตรวจดูว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำเก็บกักได้เท่าไหร่ เช่น ที่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ที่น้ำอูน จังหวัดสกลนคร และที่ลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับคำชี้แจงจากผู้ดูแลเขื่อนต่าง ๆ ว่า บางเขื่อนก็ไม่น่าเป็นห่วง บางเขื่อนถ้าบริหารจัดการน้ำดี ๆ ก็จะไปรอดตลอดฤดูแล้งนี้จนถึงหน้าฝนที่จะมาถึง ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ ชาวนา ในพื้นที่ชลประทาน ดูจะไม่น่าห่วงเท่าไหร่ 


 


อาจจะมีพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน  ซึ่งคงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายบ้านเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ทางชลประทาน หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ต้องช่วยกันเต็มที่ในแล้งนี้ จะต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนโดยไม่จำเป็น ที่ผ่านมาทุก ๆ ปี ถ้าไม่มีภัยแล้งก็จะไปเยี่ยมทางภาคใต้ ภาคกลาง แต่ปีนี้คาดว่าทางอีสานแล้งก็มาเก็บข้อมูล แล้วก็เขียนรายงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแม้พระองค์ท่านจะประทับที่ โรงพยาบาล  แต่ก็ทรงทำงานทุกวัน ทั้งวันทั้งคืน พระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง  พระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ในทุกภูมิภาค อยู่เสมอ แม้ช่วงหลัง ๆ จะไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินออกไปเยี่ยมชาวบ้านได้โดยตรง เหมือนกับที่เคยทำมาทั้ง 60 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษามากขึ้น ก็ต้องอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ ให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิด พวกเราก็มีหน้าที่ออกมาช่วยเก็บข้อมูล ออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชน พสกนิกรของพระองค์   แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ  ซึ่งจะไปดูให้ทั่วก่อนถึงเดือนเมษายนที่ฤดูแล้งจริง ๆ  จะมาถึง  อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ท่านผู้ว่าฯ ก็เล่าให้ฟังว่า มีฝนตกลงมาบ้างแล้ว  อย่างที่จังหวัดสกลนคร มีฝนตกมาบ้างทั่วทุกพื้นที่แต่ก็ไม่ได้มากมายที่จะเก็บกักอะไรไว้ได้  ที่กาฬสินธุ์ก็ดี ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะทำให้ประชาชนลำบากกันมากนัก  คิดว่าน้ำที่มีอยู่หากบริหารจัดการดี ๆ ก็จะเพียงพอจนถึงหน้าฝน  ผมคิดว่าประเทศไทยของเรา พวกเราไม่ทอดทิ้งกัน พี่น้องประชาชนด้วยกันก็ไม่ทิ้งกัน มีการช่วยเหลือกันระหว่างตำบลต่อตำบล อำเภอต่ออำเภอ  ต่างก็ได้ช่วยกันเป็นอย่างดี  ก็ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไป เมืองไทยของเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนถาวรนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าว.


ที่มา:หนังสือเดลินิวล์  ฉบับวันที่ 19  มีนาคม  2558


http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/308450/ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง